Vývěska

Vývěska 

Jedním z nejdůležitějších bodů bylo odsouhlasení kupních smluv na zbývající pozemky v připravované obytné zóně Dačická. Tyto pozemky soukromých majitelů město potřebuje pro zasíťování druhé etapy. Přes to, že v současné situaci očekáváme nižší příjmy do rozpočtu města, odsouhlasilo zastupitelstvo odkup hlasy všech přítomných. Po podpisu smluv tak...

Začátkem srpna se na radnici uskutečnilo první, pracovní setkání s majiteli pozemků v obytné zóně Dačická nad prvotním návrhem regulačního plánu v této lokalitě, který je v současné době pořizován. Vlastníci, zastupitelé a členové souvisejících komisí rady města byli vyzváni k podání připomínek do 17.8. Zpracovatel na jejich základě návrh upraví a...

Střídavá péče neboli střídavka je pojem, se kterým se setkáváme v rámci rodinného práva a úpravy poměrů k dětem stále častěji. Jde o střídavou péči rodičů o společné, zpravidla nezletilé dítě. Každým rokem se zvyšuje počet dětí, které jsou do takové péče soudem svěřeny.

Titulek je parafrází názvu známého filmu. Nadsázka? Nemyslím si. Na květnovém semináři zastupitelů města jsme své kolegy trochu zaskočili dotazem, zda vnímají negativní trend zmenšující se populace v našem městě. Při pohledu na data musí být každému jasné, že Telči se nevyhnul obecný trend úbytku obyvatel, se kterým se potýkáme nejen my, ale i...

Dotazoval jsem se na stav příprav Prázdnin v Telči a zda nejsou kvůli koronaviru změny v rozsahu stánků či provozním řádu. Starosta odpověděl, že je připravené rozmístění stánků a použití mobilních toalet, letos se do mytí vratných kelímků v myčce OHR zapojí všichni stánkaři. Další dotaz směřoval na rozpočet města po výpadku části daňových příjmů...

Jedním z hlavních bodů jednání je každoročně rozdělení státní podpory z Programu regenerace. Letošní kvóta činí pro městskou památkovou rezervaci 800 tisíc a pro městskou památkovou zónu Staré Město 200 tisíc Kč. Po posouzení všech žádostí (záměr obnovy, fotodokumentace, náklady, možnost rozdělení do etap) jsme jako obvykle upřednostnili soukromé...

Po vynucené odmlce zasedlo květnové zastupitelstvo netradičně v prostorách Panského dvora. Nejčastěji skloňovaným tématem byl rozpočet, podpora podnikatelům a změny v souvislosti s aktuální situací. Na můj dotaz potvrdil starosta nabídku bezplatné inzerce pro telčské podnikatele v Telčských listech a to v rozsahu čtvrt strany dvakrát ročně. V...

Tato komise rady města, které předsedá Pavel Dvořák, se schází pravidelně, naposledy se stihla sejít ještě v únoru. V loňském roce jsme v komisi po terénních obhlídkách lokalit prodiskutovali všechny návrhy na úpravy zeleně, které členové předložili. Shodli jsme se na výběru těch nejdůležitějších a na způsobu realizace a připravili z nich koncepční...

Po uvolnění opatření se již podruhé koná náš pravidelný zastupitelský klub pro veřejnost, kde se s vámi rádi potkáme osobně a probereme vše, co vás trápí a zajímá a také program červnového zastupitelstva. Tentokrát se sejdeme na terase galerie Gamoneum (býv. synagoga), Na Parkaně 123, v úterý 23. června od 17:30. V případě nepřízně počasí usedneme...