Práce na nové Informační koncepci pokračuje

15.08.2023

V květnových TL jsem informoval, že rada města schválila založení "Pracovní skupiny informační koncepce", které předsedám vzhledem k tomu, že mám informatiku na starosti. Připomenu, že jejím úkolem je do konce listopadu zajistit vypracování nové Informační koncepce města vč. jejího schválení auditorskou firmou. Ta bude platit opět 5 let a je pro města povinná. Je také podmínkou při podávání žádostí o dotace na informační technologie.

Pracovní skupina (PS) má ve svých členech cenné odborné zázemí, neboť jsou v ní kromě pracovníků městského úřadu zastoupeni i externisté z různých oborů IT, zástupci kraje, ale i Digitální informační agentury (nejvyšší autority pro digitalizaci státu). Před prázdninami skupina připravila podrobné zadání pro výběrové řízení, kdy byla přesně definována struktura, obsah koncepce a časové milníky celého projektu. Poté proběhlo úspěšné výběrové řízení a rada města schválila zpracovatele koncepce. PS již se zpracovatelem absolvovala vstupní online jednání a poté i setkání k oficiálnímu zahájení projektu, kde byli přítomni také vedoucí jednotlivých odborů městského úřadu.

Úvodní prezentace seznámily s cíli a účelem koncepce a digitalizace vůbec. Další část vč. příkladů z jiných měst se věnovala zjišťování, jaké procesy a technologie v Telči používáme, co funguje dobře a naopak, co bychom potřebovali nově zavést. Zpracovatel bude nyní dávat dohromady dostupné informace, náměty a požadavky, provede analýzy a výstupy bude předkládat k připomínkování PS. Důležité je, že se pracuje již s ohledem na nově připravovanou vyhlášku tak, aby byla koncepce i do budoucna aktuální.

Věřím, že se díky nové koncepci Telč posune k současným možnostem a možná bude i příkladem pro další. Cílem je splnit všechny zákonné požadavky na obce, automatizovat rutinní postupy, ulehčit práci úředníků a velmi důležité je, aby zlepšení přineslo do budoucna i něco občanům. Ať již třeba dříve zmíněný uživatelsky příjemnější web města, pohodlnější a modernější možnosti plateb poplatků, elektronické formuláře životních situací apod. Proto, pokud byste chtěli předat nějaké náměty či podněty pro činnost skupiny, pište prosím na jiri.pykal@telc.eu nebo mne kontaktujte osobně či telefonicky.

Jiří Pykal, místostarosta města