Vývěska

Vývěska 

Je ustáleným pravidlem, že prosincové zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtu na rok následující. Tuto "tradici" letos provází velký otazník v podobě odhadu daňových příjmů a od toho odvislých plánovaných investic a výdajů. Všem je již jasné, že to bude muset být rozpočet velmi střídmý. My doufáme, že výdajová část bude vycházet z jasně stanovených...

Podzim je čas přípravy rozpočtu města na další rok. Ten zahrnuje financování příspěvkových organizací města (školy, školku, ZUŠ, DDM), jednotlivé odbory radnice a rozsah jejich činností, akce města, finance pro kulturu a sport vč. spolků a mnohé další. Nedílnou součástí rozpočtu je i Fond projektů, což je jakýsi jízdní řád, který určuje jaké studie...

Přišel podzim a s ním i opětovné uzavření škol. Když jsme se se školskou komisí vydali 6. října na návštěvu do již uzavřené ZUŠ, učitelé zde již pilně vzdělávali své studenty online. Paní ředitelka nás provedla prostory školy a seznámila nás s jejím chodem i problémy, se kterými se potýká a se kterými by jí město mohlo pomoci. Poté se...

Nedávno jsem diskutoval s jedním archeologem, který upozornil na častou neznalost lidí ve věci památkové ochrany a záchranného archeologického výzkumu. Což je pochopitelné. Kdo se má také vyznat v té velké změti zákonů a nařízení? Mnozí se pak bojí úhrady nákladů spojených s výzkumem a zamlčují případné nálezy, byť je to jejich povinnost. To může...

Jedním z nejdůležitějších bodů bylo odsouhlasení kupních smluv na zbývající pozemky v připravované obytné zóně Dačická. Tyto pozemky soukromých majitelů město potřebuje pro zasíťování druhé etapy. Přes to, že v současné situaci očekáváme nižší příjmy do rozpočtu města, odsouhlasilo zastupitelstvo odkup hlasy všech přítomných. Po podpisu smluv tak...

Začátkem srpna se na radnici uskutečnilo první, pracovní setkání s majiteli pozemků v obytné zóně Dačická nad prvotním návrhem regulačního plánu v této lokalitě, který je v současné době pořizován. Vlastníci, zastupitelé a členové souvisejících komisí rady města byli vyzváni k podání připomínek do 17.8. Zpracovatel na jejich základě návrh upraví a...

Střídavá péče neboli střídavka je pojem, se kterým se setkáváme v rámci rodinného práva a úpravy poměrů k dětem stále častěji. Jde o střídavou péči rodičů o společné, zpravidla nezletilé dítě. Každým rokem se zvyšuje počet dětí, které jsou do takové péče soudem svěřeny.

Titulek je parafrází názvu známého filmu. Nadsázka? Nemyslím si. Na květnovém semináři zastupitelů města jsme své kolegy trochu zaskočili dotazem, zda vnímají negativní trend zmenšující se populace v našem městě. Při pohledu na data musí být každému jasné, že Telči se nevyhnul obecný trend úbytku obyvatel, se kterým se potýkáme nejen my, ale i...