Vývěska

Vývěska 

Když na začátku letošního roku vyšel druhý díl Šikmého kostela od Karin Lednické, byla to po dlouhé době kniha, kterou jsem si musela hned koupit, abych se dozvěděla, co se událo se starou Karwinou po konci první světové války. Šikmý kostel je zde jakýmsi mementem mori města, které zcela zaniklo kvůli těžbě uhlí. Podobně jsem byla uchvácena...

I přes stále nepříznivou situaci jsme si alespoň v únoru mohli spravit náladu pravou ladovskou zimou, jakou jsme už dlouho nezažili. Bruslilo se na všech telčských rybnících, do běžkařské stopy jsme mohli nastoupit uprostřed města a vydat se mrazivou krajinou jakýmkoliv směrem. I telčská radnice zažila změnu posledních 18 let nevídanou, kdy Romana...

Scola Telcz - Intouchable: Letošní Scola Telcz, věnovaná obrazu města, proběhla virtuálně. Pochybnosti o její realizovatelnosti v čase všudypřítomného koronaviru se ukázaly být liché.

Je ustáleným pravidlem, že prosincové zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtu na rok následující. Tuto "tradici" letos provází velký otazník v podobě odhadu daňových příjmů a od toho odvislých plánovaných investic a výdajů. Všem je již jasné, že to bude muset být rozpočet velmi střídmý. My doufáme, že výdajová část bude vycházet z jasně stanovených...

Podzim je čas přípravy rozpočtu města na další rok. Ten zahrnuje financování příspěvkových organizací města (školy, školku, ZUŠ, DDM), jednotlivé odbory radnice a rozsah jejich činností, akce města, finance pro kulturu a sport vč. spolků a mnohé další. Nedílnou součástí rozpočtu je i Fond projektů, což je jakýsi jízdní řád, který určuje jaké studie...

Přišel podzim a s ním i opětovné uzavření škol. Když jsme se se školskou komisí vydali 6. října na návštěvu do již uzavřené ZUŠ, učitelé zde již pilně vzdělávali své studenty online. Paní ředitelka nás provedla prostory školy a seznámila nás s jejím chodem i problémy, se kterými se potýká a se kterými by jí město mohlo pomoci. Poté se...

Nedávno jsem diskutoval s jedním archeologem, který upozornil na častou neznalost lidí ve věci památkové ochrany a záchranného archeologického výzkumu. Což je pochopitelné. Kdo se má také vyznat v té velké změti zákonů a nařízení? Mnozí se pak bojí úhrady nákladů spojených s výzkumem a zamlčují případné nálezy, byť je to jejich povinnost. To může...

Jedním z nejdůležitějších bodů bylo odsouhlasení kupních smluv na zbývající pozemky v připravované obytné zóně Dačická. Tyto pozemky soukromých majitelů město potřebuje pro zasíťování druhé etapy. Přes to, že v současné situaci očekáváme nižší příjmy do rozpočtu města, odsouhlasilo zastupitelstvo odkup hlasy všech přítomných. Po podpisu smluv tak...