Vývěska

Vývěska 

Přijďte se zeptat na cokoliv, co vás zajímá a diskutovat o věcech, které bude rozhodovat zastupitelstvo na svém červnovém zasedání. Přijít za námi můžete opět v pátek 14. června v 17. hodin na radnici do zasedací místnosti č. 4 v prvním patře.

V této komisi rady města bychom chtěli připravit nejen seznam lokalit, kde by bylo vhodné zeleň upravit, ale také navrhnout místa, kde by bylo vhodné realizovat moderní trendy v zeleni (nejen trvalky, ale i okrasné trávy, letničky a květnaté louky). Máte-li nějaké tipy na lokality a návrhy, napište na email předsedy komise Pavla Dvořáka...

Určitě jste si té novinky všimli. V ulici Na Hrázi zmizely uzounké pruhy trávníku a místo něj se objevilo množství trvalek různých druhů. Po výsadbě ještě povrch zakryl štěrkový mulč, který zabrání růstu plevelů a podrží vláhu. Květiny budou během roku střídavě kvést, podobně jako je tomu u Panského dvora. Držme rostlinkám palce, aby se jim dobře...

V sobotu 6. dubna se sešlo rekordních 36 dobrovolníků (z toho 14 dětí) na bývalém autobusovém nádraží, aby společně udělali dobrý skutek pro přírodu. Jako Společně pro Telč - Piráti a Zelení jsme se již potřetí zapojili do celorepublikového projektu Ukliďme svět, ukliďme Česko a pozvali i naše příznivce a veřejnost, aby nám pomohli uklidit...

Pořizování audiovizuálních záznamů z jednání zastupitelstev a jejich archivace jsou dnes v 21. století, ve věku digitální techniky, zcela běžnou praxí. A také standardem v řadě měst stejně velkých jako Telč. Ta měla přinejmenším šanci se jim vyrovnat, šance však byla rozhodnutím zastupitelstva ze dne 18. 2. 2019 promarněna.

Letos se již potřetí zapojíme do akce "Ukliďme svět, ukliďme Česko" a vyrazíme na jarní gruntování do přírody za viadukt kolem židovského hřbitova. Dnem "D" je letos v celé republice sobota 6. dubna. Desetitisíce dobrovolníků se vydají udělat dobrý skutek, nejen pro přírodu, ale i pro sousedy, své děti a čisté životní prostředí. Zároveň mohou být...

Začátkem roku schválila rada města nominace našich zástupců do komisí Rady města Telče. Vzhledem ke zkušenostem z minulého volebního období, kdy zdaleka ne všechny komise pracovaly stejně aktivně, jsme navrhli, aby se schůze komisí konaly alespoň dvakrát ročně a pozvánky byly zasílány všem zastupitelům (nejen členům komise), a ti se jich mohli i...

V dnešní MF Dnes vyšel článek s názvem "Telč se dál brání přenosům ze zasedání zastupitelstva", ve kterém se mj. objevilo i vyjádření pana místostarosty Pavla Komína (KDU-ČSL), který uvedl, že "V návrhu nebylo jasné, kde bude umístěna kamera. Zda by to byl statický záběr do sálu, nebo by kamera zabírala každého hovořícího. A další nejasnou otázkou...

V pondělí 18. února proběhlo 3. zasedání zastupitelstva města Telče, které mj. projednávalo pořizování audiovizuálního přenosu a zpřístupnění archivovaných záznamů z jednání zastupitelstva. Předkladateli byli Vladimír Brtník (ODS), Tomáš Jirásek (KDU-ČSL) a Jiří Pykal (Společně pro Telč - Piráti a Zelení). Po obsáhlé a věcné diskusi nebylo...