Vývěska

Vývěska 

Ano, je to neuvěřitelné, ale i přes nevídanou nepřízeň dubnového počasí a nepřátelské viry v minulých letech neopadá naše nadšení pro dobrou věc a i letos se zapojíme do akce "Ukliďme svět, ukliďme Česko". Jarní gruntování v přírodě, které vás vytáhne ven i v den, kdy by lidově psa ven nevyhnal, abyste udělali něco pro sebe a své okolí.

Víte, že Město Telč je členem asociace Národní sítě Zdravých měst ČR (NSZM) již od roku 2004? Čím se vlastně tato organizace zabývá a k čemu nám členství v ní může být? No, je to jen na nás, zda a jak informace a příklady dobré praxe ze 135 členských měst, obcí a krajů a již téměř 30 let zkušeností této...

Přesně před týdnem telčské zastupitelstvo definitivně stvrdilo změnu územního plánu, která v Telči vymezila novou plochu pro možnou výstavbu rodinných domů. Díky tomu se již nebude dále stavět v lokalitě památné aleje Lipky, která se v anketě Alej roku 2022 stala nejoblíbenější alejí Vysočiny a celorepublikově získala páté místo.

O komunitní energetice se teď hodně mluví i píše, ale v praxi těch příkladů zatím moc nepotkáte. Důvodem je mj. i chybějící legislativa, která by rozvoj komunitní energetiky podpořila. I proto uspořádala Národní síť zdravých měst před týdnem v Brně speciální seminář na toto téma a pozvala na něj odborníky z ministerstev i samospráv. Na akci se...

Sociální podnikání jsou podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. Hraje důležitou roli v místním rozvoji a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním. Znáte ve svém okolí takový podnik? Nebo ho sami provozujete? Pokud ano, tak zbystřete, protože Kraj Vysočina...

Velkou radost mi udělaly výsledky ankety Alej roku, kterou už podvanácté vyhlásil Spolek Arnika. Telčské Lipky se staly nejoblíbenější alejí Vysočiny a celorepublikově získaly páté místo. Tuto památnou alej, která je dlouhá 1,4 km a pochází z 18. století, tvoří na čtyřista stromů.

Rozpočet města a Fond projektů na rok 2023 byly nejdůležitějšími body prosincového zastupitelstva. Předpovědět vývoj, zejména na stránce výdajů a sestavit rozpočet odpovědně, bylo docela obtížné - v loňském roce dramaticky narostly ceny energií a průměrná roční míra inflace dosáhla rekordní výše 15,1% (za dobu existence samostatné ČR byla vyšší...

Milí čtenáři, na této stránce jste se mohli se mnou i s kolegy ze "Společně pro Telč - Piráti a Zelení" potkávat poslední čtyři roky pod hlavičkou "Jak to vidíme my". Nyní, po osmi letech v roli opozice, jsme získali zastoupení v radě města a tak je na místě změnit i název rubriky.

V podkrovním sále Panského dvora se v pondělí 24. října od 16 hodin uskutečnilo ustavující zastupitelstvo města Telče pro volební období 2022 - 2026. Slib složilo všech dvacet jedna zastupitelů, z nichž nejvíce - šest jich má ODS, po třech zastupitelích pak Společně pro Telč - Piráti a Zelení, KDU-ČSL a Spoluobčané s podporou STAN a po dvou...