Vývěska

Vývěska 

V červnu se zastupitelstvo zabývalo několika návrhy změn územního plánu Telče. Územní plán (dále ÚP) považujeme za "kuchařku", která určuje, co je možné v našem městě stavět. Má již dvě platné změny, které proběhly dříve v souborech dílčích změn. Nyní jsme projednávali další změny, které budou postupovat ve dvou odlišných režimech - první proběhne...

Léto je tu a s ním již třetím rokem i letní dopravní režim na náměstí. Někomu vyhovuje, někomu méně, někdo si s ním neví rady. Po loňských volbách jsme přišli s nápadem, aby se k vylepšení režimu ustavila pracovní skupina, která by optimalizovala stávající pravidla vjezdu a parkování na náměstí a navrhla řešení technického dozoru. Pracovní skupina...

Přijďte se zeptat na cokoliv, co vás zajímá a diskutovat o věcech, které bude rozhodovat zastupitelstvo na svém červnovém zasedání. Přijít za námi můžete opět v pátek 14. června v 17. hodin na radnici do zasedací místnosti č. 4 v prvním patře.

V této komisi rady města bychom chtěli připravit nejen seznam lokalit, kde by bylo vhodné zeleň upravit, ale také navrhnout místa, kde by bylo vhodné realizovat moderní trendy v zeleni (nejen trvalky, ale i okrasné trávy, letničky a květnaté louky). Máte-li nějaké tipy na lokality a návrhy, napište na email předsedy komise Pavla Dvořáka...

Určitě jste si té novinky všimli. V ulici Na Hrázi zmizely uzounké pruhy trávníku a místo něj se objevilo množství trvalek různých druhů. Po výsadbě ještě povrch zakryl štěrkový mulč, který zabrání růstu plevelů a podrží vláhu. Květiny budou během roku střídavě kvést, podobně jako je tomu u Panského dvora. Držme rostlinkám palce, aby se jim dobře...

V sobotu 6. dubna se sešlo rekordních 36 dobrovolníků (z toho 14 dětí) na bývalém autobusovém nádraží, aby společně udělali dobrý skutek pro přírodu. Jako Společně pro Telč - Piráti a Zelení jsme se již potřetí zapojili do celorepublikového projektu Ukliďme svět, ukliďme Česko a pozvali i naše příznivce a veřejnost, aby nám pomohli uklidit...

Pořizování audiovizuálních záznamů z jednání zastupitelstev a jejich archivace jsou dnes v 21. století, ve věku digitální techniky, zcela běžnou praxí. A také standardem v řadě měst stejně velkých jako Telč. Ta měla přinejmenším šanci se jim vyrovnat, šance však byla rozhodnutím zastupitelstva ze dne 18. 2. 2019 promarněna.

Letos se již potřetí zapojíme do akce "Ukliďme svět, ukliďme Česko" a vyrazíme na jarní gruntování do přírody za viadukt kolem židovského hřbitova. Dnem "D" je letos v celé republice sobota 6. dubna. Desetitisíce dobrovolníků se vydají udělat dobrý skutek, nejen pro přírodu, ale i pro sousedy, své děti a čisté životní prostředí. Zároveň mohou být...

Začátkem roku schválila rada města nominace našich zástupců do komisí Rady města Telče. Vzhledem ke zkušenostem z minulého volebního období, kdy zdaleka ne všechny komise pracovaly stejně aktivně, jsme navrhli, aby se schůze komisí konaly alespoň dvakrát ročně a pozvánky byly zasílány všem zastupitelům (nejen členům komise), a ti se jich mohli i...