Vývěska

Vývěska 

V sobotu 6. dubna se sešlo rekordních 36 dobrovolníků (z toho 14 dětí) na bývalém autobusovém nádraží, aby společně udělali dobrý skutek pro přírodu. Jako Společně pro Telč - Piráti a Zelení jsme se již potřetí zapojili do celorepublikového projektu Ukliďme svět, ukliďme Česko a pozvali i naše příznivce a veřejnost, aby nám pomohli uklidit...

Pořizování audiovizuálních záznamů z jednání zastupitelstev a jejich archivace jsou dnes v 21. století, ve věku digitální techniky, zcela běžnou praxí. A také standardem v řadě měst stejně velkých jako Telč. Ta měla přinejmenším šanci se jim vyrovnat, šance však byla rozhodnutím zastupitelstva ze dne 18. 2. 2019 promarněna.

Letos se již potřetí zapojíme do akce "Ukliďme svět, ukliďme Česko" a vyrazíme na jarní gruntování do přírody za viadukt kolem židovského hřbitova. Dnem "D" je letos v celé republice sobota 6. dubna. Desetitisíce dobrovolníků se vydají udělat dobrý skutek, nejen pro přírodu, ale i pro sousedy, své děti a čisté životní prostředí. Zároveň mohou být...

Začátkem roku schválila rada města nominace našich zástupců do komisí Rady města Telče. Vzhledem ke zkušenostem z minulého volebního období, kdy zdaleka ne všechny komise pracovaly stejně aktivně, jsme navrhli, aby se schůze komisí konaly alespoň dvakrát ročně a pozvánky byly zasílány všem zastupitelům (nejen členům komise), a ti se jich mohli i...

V dnešní MF Dnes vyšel článek s názvem "Telč se dál brání přenosům ze zasedání zastupitelstva", ve kterém se mj. objevilo i vyjádření pana místostarosty Pavla Komína (KDU-ČSL), který uvedl, že "V návrhu nebylo jasné, kde bude umístěna kamera. Zda by to byl statický záběr do sálu, nebo by kamera zabírala každého hovořícího. A další nejasnou otázkou...

V pondělí 18. února proběhlo 3. zasedání zastupitelstva města Telče, které mj. projednávalo pořizování audiovizuálního přenosu a zpřístupnění archivovaných záznamů z jednání zastupitelstva. Předkladateli byli Vladimír Brtník (ODS), Tomáš Jirásek (KDU-ČSL) a Jiří Pykal (Společně pro Telč - Piráti a Zelení). Po obsáhlé a věcné diskusi nebylo...

Zveme vás na náš druhý zastupitelský klub pro veřejnost - v pátek 15. 2. od 17:30 hodin. Uskuteční se v místnosti č. 4 v prvním patře na radnici (stačí vyjít po schodech nahoru a vejít do prosklených dveří naproti schodišti). Setkání je otevřené i komukoli z veřejnosti. Pozvěte i své přátele a známé, třeba na facebooku.

výsledek loňských komunálních voleb naznačil možný posun v telčské komunální politice. Náš výsledek 5 míst v zastupitelstvu dával naději, že se budeme moci aktivně podílet na vedení našeho města. Následné povolební schůzky naznačovaly obavy kolegů z jiných stran, že budeme příliš ,,radikální". Věcně a pečlivě jsme všem vysvětlovali naše postoje....

Prosincové zastupitelstvo určilo místostarostu Pavla Komína znovu jako určeného zastupitele, který bude v celém svém volebním období spolupracovat s pořizovatelem při výkonu územně plánovací činnosti. V diskusi k tomuto bodu na zastupitelstvu jsem přednesl podnět a požádal pana místostarostu, aby bylo občanům vždy umožněno dovědět se všemi možnými...