Premiéra školních fór se vydařila!

22.10.2023

A je to tady – pod vedením asociace Národní sítě Zdravých měst (NSZM), jejímž jsme členem, proběhla školní fóra na základních školách poprvé i v Telči! Ředitelé škol, pedagogové, ale i žáci přistoupili k tomuto společnému projektu s městem aktivně. Všem bych za to rád poděkoval.

Školní fóra se snaží povzbuzovat mladou generaci k aktivnímu zapojení do otázek kvality života a jeho rozvoje. Nediskutuje se k předem připraveným námětům, ale formou komunitního projednávání. Cílem je získat co nejširší zpětnou vazbu od dětí a mládeže, náměty ke zlepšení školy, ale také jejich města. Snahou je ukázat, že mladí lidé mohou rozhodovat o dalším rozvoji a svojí aktivitou mnoho změnit. Fóra se opakují každý rok a v dalších letech začínají "inventurou" návrhů z minulého roku.

Nejprve proběhlo fórum na Hradecké, kde ho moderoval Petr Hermann, odborný garant z NSZM a my mohli sledovat jak vše funguje. Přišly se podívat také pedagožky ze ZŠ Masarykova, které si pak již fórum na své škole organizovaly samy.

Žáci, kteří se na akci hlásili dobrovolně, se rozsadili k pěti stolům. U každého jich sedělo pět, a to po jednom z každého ročníku od 5. do 9. třídy. V prvním bloku sepisovali co se jim ve škole líbí a také to, co by chtěli změnit. Poté každý v týmu hlasoval pro dva body, které považoval za nejdůležitější. Za každý stůl se pak na společný seznam zapsaly dva s nejvyšším počtem hlasů a vznikl konečný seznam 10 témat. O něm pak hlasovali všichni, opět dvěma hlasy. Dle počtu hlasů se body seřadili do pořadí důležitosti a vyjádřili se k nim ředitelé škol. Zmínili, co je možné změnit a co nikoli a také to, na čem se bude do budoucna pracovat. To však ještě není konec, do pár týdnů budou moci formou ankety o bodech "desatera" hlasovat všichni žáci školy.

Následoval soutěžní kvíz s otázkami z historie města a pak již blok, který se týkal města. Obdobně reflektoval jak to, s čím jsou žáci ve městě spokojeni, tak desítku návrhů na změnu. V diskusi jsem vysvětlil, co město může a co naopak nemůže ovlivnit nebo co máme ve fondu projektů do příštích let. Řada návrhů z pohledu mládeže byla pro mne cennou inspirací.

K návrhům z fór napíšeme více příště, tak závěrem jen pro ilustraci jak to žáci vidí. Na Hradecké by si nejvíce přáli lyžařské kurzy a výlety do zahraničí a ve městě možnost zajít si na sushi či do kina. V Masarykově zase vítězil výlet do Anglie a přání nápojového automatu a bufetu. Ve městě zase postrádali obchodní centrum a zejména sportovní obchody.


Jiří Pykal, místostarosta města