Kolik nás stojí odpady?

30.01.2024

Jednou z nepřehlédnutelných položek rozpočtů měst jsou náklady na odpad. Rok od roku rostou průběžně a k tomu ještě razantní nárůst cen energií a pohonných hmot v posledních letech spolu s vysokou inflací způsobují i růst skokový. Obce a města, kde platí veškeré náklady na odpad občané, jsou výjimkou. Ve většině odpadové hospodářství dotují z obecních peněz a diskuse se vede pouze o to, do jaké míry je to ještě únosné. Právě teď se dozvídáme, ve kterých městech zvedají poplatek i na dvojnásobek a tak překročení "magické" hranice 1000 Kč je čím dál častější.

Máme výhodu, že o odpad se u nás stará vlastní společnost OHR Services, jejímž zakladatelem je Dobrovolný svazek obcí Oběhové hospodářství Renesance a tak máme přesný přehled o hospodaření a nákladech. Další výhodou je, že většina občanů dlouhodobě dobře a aktivně třídí, za což zaslouží pochvalu. I tak nás ale v Telči z výše uvedených důvodů budou stát odpady v příštím roce více. Rozpočtovaná částka cca 10,7 mil. Kč zahrnuje náklady na svoz a likvidaci směsného komunálního odpadu vč. odpadkových košů, svoz a předávání tříděného odpadu, bioodpad, sběrný dvůr a likvidaci černých skládek. Počítáme také s příjmy cca 1,5 mil. Kč za zpětný odběr obalů ze systému EKO-KOM (tříděné sklo, papír, plast) a ASEKOL (elektrozařízení). Po odečtu nás tedy odpady stojí cca 9,2 mil. Kč, což dělá na jednoho poplatníka 1850 Kč. V roce 2024 budou v Telči poplatky za odpad ve výši 650 Kč. Občané tedy uhradí přibližně třetinu a zbytek, 1200 Kč, zaplatí město. Je třeba si ale uvědomit, že tyto finance pak chybí na jiné potřebné projekty. Do budoucna se nevyhneme diskusi o výši poplatku a myslím si, že by bylo správné postupně směřovat k férovému pravidlu 50:50, kdy občan i město zaplatí stejně vysokou částku.