Dobrovolníkem může být každý. Zkuste to!

08.12.2023

Jsou mezi námi, i když občas dobře skrytí. Pracují pro druhé, nezištně, většinou ve svém volné čase. Jsou ve státní správě, jsou v ulicích, doma, v různých organizacích a firmách, někteří organizovaní, jiní ne. Každý z nich si k dobrovolnictví našel svou cestu a cíl, kterému pomáhá. Spojuje je touha pomoct dobrým věcem a také to, že se tím většinou moc nechlubí.

Proto se v Telči začátkem října konala akce určená pro koordinátory dobrovolníků, ale i pro samotné dobrovolníky, aby se o jejich práci pro druhé více vědělo a mluvilo. Účastníci dvoudenní konference Dobrovolnictví jako ctnost si vzájemně předali své zkušenosti a zabývali se i otázkami, jak tuto bohulibou aktivitu dále podporovat a jak také inspirovat další potenciální zájemce. A všichni účastníci potvrdili, že bez větší prezentace jejich dobrých skutků širší veřejnosti to možné nebude.

Bylo mi ctí nad touto konferencí převzít záštitu a vzít si tento "úkol" k srdci a tak trochu i za "svůj". V zahraničí je dobrovolnictví přirozenou součástí společnosti a mnohé organizace by bez něj ani nefungovaly. U nás se to stále učíme, i když dobrovolnictví tu v posledních letech ušlo velkou cestu vpřed, stále je co zlepšovat. Proto se dovolím obrátit se takto na vás čtenáři a vyzvat vás, abyste si to dobrovolničení také zkusili.

Můžete nabídnout svůj čas a schopnosti buď přímo některé z organizací, které máte ve svém okolí (jistě znáte Sdílení, ale pomoct můžete i sportovním klubům např. v čase, kdy čekáte, až vašim ratolestem skončí trénink, ekologickým spolkům s výsadbou stromů, sečení luk atd.), nebo se můžete podívat na stránky Koordinačního uskupení neziskových organizací (www.kous.cz), kde najdete seznam dobrovolnických center v kraji nebo se zapsat do databáze HERO CLAN na www.heroclan.cz. Těším se, že se při tom konání dobra ve volném čase potkáme!

Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina