Zprávy ze zastupitelstva

05.10.2023

Jedním z nejdůležitějších bodů byla koupě vybavení lékařských ordinací v budově č.p. 444 v ulici Masarykova za Poliklinikou (lékařské ordinace MUDr. Jiřího Noska, MUDr. Tomáše Noska a MUDr. Evy Matouškové). Schválené usnesení uzavřelo celý převod na město, kdynavázalo na srpnové jednání zastupitelstva, které jednomyslně schválilo koupi tohoto domu za účelem zlepšení dostupnosti lékařské péče. Uvedené ordinace tak mohou v rámci pronájmu za dobrých podmínek dále pokračovat ve své práci.

Dále zastupitelstvo schválilo kupní smlouvu s Římskokatolickou farností Telč na objekt bývalé márnice a pozemek pod touto budovou na hřbitově u sv. Anny. To umožní vybudovat sociální zařízení, sklady a zázemí pro hřbitov. Věřím, že to všichni velmi uvítají. Kromě závěrečných účtů za rok 2022 (svazku obcí Oběhové hospodářství Renesance, Mikroregionu Telčsko a Svazku obcí Železnice Kostelec – Slavonice) se schvaloval také dodatek smlouvy s TJ Sokol Telč a rozpočtové opatření v souvislosti s dotací pro projekt Sportovní areál Tyršova. Rozsáhlá rekonstrukce se velmi povedla a areál se v září opětotevřel pro fotbalisty, žáky ZŠ Masarykova i další sportovce.

Jiří Pykal, místostarosta