Vývěska

Vývěska 

Rád bych informoval, že rada města schválila založení "Pracovní skupiny informační koncepce". Vzhledem k tomu, že informatika spadá do mých kompetencí, mám na starosti i její vedení. Proto, pokud byste chtěli předat nějaké náměty či podněty pro činnost skupiny, pište prosím na jiri.pykal@telc.eu nebo mne kontaktujte.

Tahle novinka - zajímavá soutěž - pochází z dílny Sdružení historických sídel. Soutěž probíhá do 31. 8. 2023 a můžete se jí zúčastnit jako registrovaní uživatelé prostřednictvím mobilní aplikace chytrého telefonu. Ta je zdarma dostupná na www.cestovatelskyfotodenik.cz nebo v GooglePlay či AppStore pod názvem "Cestovatelský fotodeník".

Víte, že je Telč členem Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska? Toto sdružení, ve kterém od podzimu město zastupuji, vzniklo již v roce 1990. Spojuje především historické obce, na jejichž území jsou zachovány významné kulturní hodnoty a památky a aktuálně má 194 řádných členů - obcí, měst a městských částí.

S radostí mohu informovat, že ihned po odeznění větších mrazů započali v polovině března pracovníci Služeb Telč s odtraňováním výmladků stromů v památné aleji Lipky. To je velmi důležité nejen pro vzhled aleje, ale i pro zachování kondice a odolnosti vzrostlých lip. Práce zasáhnou nad pochozí výšku, cca do 2,5 m a budou provedeny po celé délce...

Práce na sídlišti U Štěpnického rybníka jsou již více než měsíc v plném proudu. 27.2. proběhlo na radnici setkání zástupců bytových domů se zástupci stavební firmy, projektanta a technického dozoru, kdy byli seznámeni s průběhem stavebních prací v rámci první etapy celkové revitalizace sídliště (asi polovina lokality). Investorem akce je město....

Ano, je to neuvěřitelné, ale i přes nevídanou nepřízeň dubnového počasí a nepřátelské viry v minulých letech neopadá naše nadšení pro dobrou věc a i letos se zapojíme do akce "Ukliďme svět, ukliďme Česko". Jarní gruntování v přírodě, které vás vytáhne ven i v den, kdy by lidově psa ven nevyhnal, abyste udělali něco pro sebe a své okolí.

Víte, že Město Telč je členem asociace Národní sítě Zdravých měst ČR (NSZM) již od roku 2004? Čím se vlastně tato organizace zabývá a k čemu nám členství v ní může být? No, je to jen na nás, zda a jak informace a příklady dobré praxe ze 135 členských měst, obcí a krajů a již téměř 30 let zkušeností této...

Přesně před týdnem telčské zastupitelstvo definitivně stvrdilo změnu územního plánu, která v Telči vymezila novou plochu pro možnou výstavbu rodinných domů. Díky tomu se již nebude dále stavět v lokalitě památné aleje Lipky, která se v anketě Alej roku 2022 stala nejoblíbenější alejí Vysočiny a celorepublikově získala páté místo.