Pracovní skupina Informační koncepce

05.05.2023

Rád bych informoval, že rada města schválila založení "Pracovní skupiny informační koncepce". Vzhledem k tomu, že informatika spadá do mých kompetencí, mám na starosti i její vedení. Proto, pokud byste chtěli předat nějaké náměty či podněty pro činnost skupiny, pište prosím na jiri.pykal@telc.eu nebo mne kontaktujte.

A proč vůbec pracovní skupina vzniká? Před koncem roku totiž Městu Telč přestane platit stávající pětiletá informační koncepce a máme povinnost zpracovat a schválit novou. Úkolem skupiny bude dát dohromady dostupné informace, náměty a požadavky, posoudit je a provést analýzu, formulovat zadání a předat podklady odbornému zpracovateli koncepce. Cílem je další rozvoj informačních funkcionalit a technologií, spravovaných městem. Platná koncepce je mj. i podmínka při podávání žádostí o dotace na IT technologie.

Chtěli bychom co nejlépe definovat, co potřebuje město, úřad, ale i občané a zároveň zohlednit neustále se měnící požadavky státu, EU, příp i kraje. Často jsou nově ukládané povinnosti a nutná zabezpečení náročná na provedení a nákladné technologie. Limitem bývá i kvalita produktů a dostupnost specializovaných dodavatelů na trhu. Doufám, že se podaří vylepšit komunikaci systémů na všech úrovních a že státem po léta slibovaná digitalizace přinese i nějaké konkrétní ovoce na úrovni našeho města. Z pohledu občana třeba uživatelsky příjemnější web města nebo třeba pohodlnější a modernější možnosti plateb poplatků apod. Koncepce bude definovat ideální stav a jak toho dosáhnout v následujících pěti letech. Realita a možnosti rozpočtu města pak určí, co vše a kdy se podaří realizovat.

Jiří Pykal, místostarosta