Sdružení historických sídel

02.05.2023

Víte, že je Telč členem Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska? Toto sdružení, ve kterém od podzimu město zastupuji, vzniklo již v roce 1990. Spojuje především historické obce, na jejichž území jsou zachovány významné kulturní hodnoty a památky a aktuálně má 194 řádných členů - obcí, měst a městských částí.

Kromě popularizace a propagace kulturního dědictví (pořádá např. Dny evropského dědictví a uděluje ceny Historické město roku či Památka roku) se organizace zaměřuje i na odborné semináře a konference, řeší specifické problémy historických sídel při tvorbě zákonů a je partnerem ministerstev v oblasti památkové péče.

Mezi nejvýznamnější činnosti sdružení patří péče společně s Ministerstvem kultury a Ministerstvem pro místní rozvoj o Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. I na základě tohoto dotačního titulu probíhá v Telči každoročně řada oprav, obnov, rekonstrukcí a restaurování, kdy finance čerpají město, církve, ale i soukromí vlastníci objektů.

Jiří Pykal, místostarosta