Revitalizace sídliště Pod Poštou

31.03.2023

Práce na sídlišti U Štěpnického rybníka jsou již více než měsíc v plném proudu. 27.2. proběhlo na radnici setkání zástupců bytových domů se zástupci stavební firmy, projektanta a technického dozoru, kdy byli seznámeni s průběhem stavebních prací v rámci první etapy celkové revitalizace sídliště (asi polovina lokality). Investorem akce je město. Nyní se budují sítě – kanalizace, vodovod, odvod dešťové vody a bude probíhat i pokládka kabelů elektrického vedení v režii firmy EG.D. A od června by měly přijít na řadu "povrchy" - součástí projektu jsou komunikace a chodníky, parkovací stání, ale i osvětlení, zeleň, lavičky, dětské prvky... Obyvatelé domů, které ještě nemají opravenou poškozenou hydroizolaci domů byli vyzváni, aby příp. odvlhčení základového zdiva realizovali co nejdříve a vše koordinovali s průběhem stavby. Nejvíce se diskutovalo o objízdných trasách, náhradním parkování, umístění kontejnerů na odpad během stavby a dále o počtu, umístění a režimu parkovacích stání, kácení stromů a nové výsadbě a zeleni.

Bylo zmíněno i to, že v aktuální verzi projektu došlo ke změně – hřiště (v oválu) zde nebude realizováno, protože občanům budou k dispozici rekonstruovaná i nově budovaná sportoviště v lokalitě u zimního stadionu. Vše bude v dochozí vzdálenosti a s příchodem přes Masarykovou ulici. Nicméně počítá se zde s rozmístěním několika dětských prvků v zeleni.

Na sociálních sítích jsem pak ještě dostal otázku "Proč bylo nutné pokácet většinu stromů?". Vše jsem prověřoval na odboru životního prostředí a také s projektantem zeleně, panem Semotánem. Skutečně žádný strom nebyl pokácen zbytečně – v první vlně kácení to bylo kvůli špatnému zdravotnímu stavu stromů a v druhé kvůli kolizi s kompletně budovanými novými sítěmi, komunikacemi, chodníky a parkováním. Důvodem kácení lip mezi bloky je plynulé svažování k rybníku, kdy by se octly vysoko nad terénem, což bohužel nelze nijak vyřešit. Jedná se o velkou, komplexní rekonstrukci sídliště minimálně na dalších 25-30 let a tudíž je ten zásah bohužel velký. Chápu každého, komu je pokácených stromů líto. Nicméně projekt počítá s nápaditým doplněním zeleně vč. bylinného patra a větším množstvím dosazených nových stromů. Druhová skladba je promyšlená – část bude kvést na jaře a další budou mít zase na podzim výrazně barevně zbarvené listy. Bude to určitě hezké, jen první roky, než zeleň povyroste, poprosím o trpělivost a shovívavost. Pro přibližnou představu může posloužit sídliště Jana Žižky, kde byla rekonstrukce dokončena v roce 2020.

Jiří Pykal, místostarosta