Cestovatelský fotodeník

02.05.2023

Tahle novinka - zajímavá soutěž - pochází z dílny Sdružení historických sídel. Soutěž probíhá do 31. 8. 2023 a můžete se jí zúčastnit jako registrovaní uživatelé prostřednictvím mobilní aplikace chytrého telefonu. Ta je zdarma dostupná na www.cestovatelskyfotodenik.cz nebo v GooglePlay či AppStore pod názvem "Cestovatelský fotodeník".

Principem je, aby účastníci cestovali po České republice a navštívili a vyfotografovali co nejvíce památek, které jsou do projektu začleněné. Celkový seznam památek je dispozici přímo v aplikaci nebo v záložce Seznam všech památek.

Výhercem se stane ten, kdo pomocí aplikace vyfotografuje nejvíce památek a tím získá největší počet bodů. Výhra bude udělena za první tři místa a odměnou budou poukazy na ubytování v jednom z členských měst Sdružení. Vyhodnoceni budou také krajští vítězové, tzn., že ceny obdrží i ti soutěžící, kteří nasbírají nejvíce bodů ve svém kraji. Vyhlášení výsledků proběhne v rámci Národního zahájení Dnů evropského dědictví 9. září v Poděbradech. Více informací naleznete v záložce FAQ na uvedených webových stránkách.