Údržba alejí

02.04.2023

S radostí mohu informovat, že ihned po odeznění větších mrazů započali v polovině března pracovníci Služeb Telč s odtraňováním výmladků stromů v památné aleji Lipky. To je velmi důležité nejen pro vzhled aleje, ale i pro zachování kondice a odolnosti vzrostlých lip. Práce zasáhnou nad pochozí výšku, cca do 2,5 m a budou provedeny po celé délce aleje včetně nejvzdálenějších úseků, které byly v minulých letech poněkud zanedbány. Tím bude aleji "splacen dluh", což je jistě na místě i vzhledem k tomu, že telčské Lipky se staly v loňském roce nejkrásnější alejí Vysočiny a pátou v rámci ČR. Ještě před tím byly provedeny řezy v navazující dubové aleji, která směřuje k rybníku Roštejn. Byly odstraněny spodní větve, které nejvíce zasahovaly do cyklo a inline stezky, ale i na druhé straně, kde komplikovaly polní práce. A v budoucnu, jak stromy vyrostou do výšky, již nebudou takové zásahy ve spodních patrech tolik potřeba. Poděkování patří Službám za provedenou práci a také Komisi pro životní prostředí rady města, která na základě podnětu svých členů i občanů údržbu iniciovala. 

Jiří Pykal, místostarosta