Pavel Dvořák *1960

Zastupitel města Telč

Původním povoláním jsem truhlář, ale od roku 1990 se zabývám praktickou ochranou přírody - sečením botanicky cenných území. Od roku 1992 provozuji záchrannou stanici Telč. Ve volebním období 2014 - 2018 jsem působil jako zastupitel za Společně pro Telč. Mým cílem je rozvoj občanské společnosti, komunikace se spoluobčany a jejich zapojení do dění města.