Zprávy z komise pro životní prostředí

04.06.2019

V této komisi rady města bychom chtěli připravit nejen seznam lokalit, kde by bylo vhodné zeleň upravit, ale také navrhnout místa, kde by bylo vhodné realizovat moderní trendy v zeleni (nejen trvalky, ale i okrasné trávy, letničky a květnaté louky). Máte-li nějaké tipy na lokality a návrhy, napište na email předsedy komise Pavla Dvořáka paveltelc@volny.cz. Např. trvalky jsou výhodnější než každoroční výsadby letniček či živořící trávníky, zejména v lokalitách s horšími podmínkami a na zbytkové plochy, pásy. Květnaté louky zase potěší oko a v některých městech se dnes stávají "hitem". V komisi budeme diskutovat i přizpůsobení sečí způsobu využití pozemku, protože vzhledem k horkým a suchým létům je vhodné, tam kde to jde, počty sečení omezit, a tím podržet v půdě vodu a trávu v lepší kondici. Cílem je tak zlepšit vzhled města a nezvyšovat pracnost a finanční náročnost.

Jsou ale i další oblasti, kterými se komise zabývá. Vzhledem k měnícímu se klimatu, je důležité maximálně využívat dešťovou vodu, např. pro zálivku městské zeleně. Na tato opatření bude nutné myslet již při přípravě nových projektů a využívat dobré praxe ze zahraničí, např. vhodný uliční profil, průlehy v zahradách, propustky ze silnic, které pouští vodu do zeleného pásu apod. Potřebná je i správná péče o druhově bohaté lokality na okraji města, které je vhodné využít k odpočinku a možné doplnit zajímavým mobiliářem. Kromě vhodné údržby je však důležitá i následná péče o obnovené lokality. K životnímu prostředí samozřejmě patří i starost o odpady. V komisi jsme hovořili o aktuálních problémech na trhu s druhotnými surovinami, ale i o tom, že je třeba, aby odpadové hospodářství ve městě, i díky dobře nastartované aktivitě občanů, směřovalo dále kupředu. Nejvíce se setkáváme s přáním doplnit sběrná hnízda o další kontejnery na kovy tam, kde ještě nejsou. Příští rok vznikne nová povinnost třídit jedlé oleje a tuky, které lze již dnes odkládat ve sběrném dvoře a výhledově bude náročnější se vypořádávat s odloženým textilem, protože jeho množství průběžně narůstá.

Jiří Pykal