Změny územního plánu

09.07.2019

V červnu se zastupitelstvo zabývalo několika návrhy změn územního plánu Telče. Územní plán (dále ÚP) považujeme za "kuchařku", která určuje, co je možné v našem městě stavět. Má již dvě platné změny, které proběhly dříve v souborech dílčích změn. Nyní jsme projednávali další změny, které budou postupovat ve dvou odlišných režimech - první proběhne ve standardním režimu pořizování, který jsme zažili u změny č. 1 a 2, a druhý v takzvaně zkráceném postupu. Oba postupy pořízení změny ÚP jsou ošetřeny v zákoně č. 183/2006 Sb., avšak až s novelou stavebního zákona platnou od 1.1. 2018 je možné změny ÚP pořizovat i ve zrychleném režimu. Důležitou podmínkou pro pořízení změny ÚP ve zrychleném režimu je absence variantních řešení. Pokud by vyplynuly v průběhu procesu pořízení, je nutné řídit se standardním režimem. Možnost pořizovat změny ÚP ve zrychleném režimu je citelným zásahem do účasti veřejnosti v těchto řízeních a je proto nutné dbát zvýšené pozornosti u každé změny. Zásadním rozdílem je doba, po kterou mají občané možnost nahlédnout do připravovaných změn, čímž je zkrácena i příprava námitky nebo připomínky v rámci řízení. Vše se musí odehrát během pouhých 30ti dní od zveřejnění návrhu změny a informace o datu konání veřejného projednání. Navíc pouze do 7 dní ode dne konání veřejného projednání je možné uplatnit námitky a připomínky. Jejich uplatněním a případnou účastí na veřejném projednání účast občanů na pořízení změny končí. V případě že se vás změna ÚP týká, buďte pohotoví a obezřetní, neboť vám může lehce proklouznout mezi prsty. Vše má ale dvě strany mince - možnost zrychleného pořízení změny je reakcí i na mnohé zneužívání ochranného systému a účelové blokování změn územních plánů.

O jaké změny se jedná?

Nyní zastupitelstvo schválilo zahájení procesu na pořízení změny č. 3 Územního plánu Telče zkráceným způsobem u podnětů města v lokalitách Dačická a Radkovská a návrhu vlastníka u objektu Lira. Naopak v souboru změny č. 4, jejíž pořízení by šlo standardním režimem, zamítlo návrh vlastníka černé stavby v lokalitě Slavatovská a další návrh po dohodě s předkladatelem ZZN Jihlava v lokalitě Třebíčská odložilo. Šlo o změnu výškového limitu 11 metrů kvůli výstavbě 21 metrů vysokých sil na obilí. Pokud by návrh hlasováním prošel, požadoval by krajský úřad zpracování vyhodnocení vlivů změny ÚP na životní prostředí (SEA). V diskusi jsme uvedli, že chápeme potřeby vlastníka na nové skladovací prostory, ale zároveň argumentovali, že maximální výška stanovená ÚP není náhodná, ale vychází z podrobné analýzy a charakteru města a krajiny. Doporučili jsme návrh nyní neschvalovat a vlastníkovi navrhli, aby přehodnotil výšku staveb max. do 15 metrů výšky a předložil pohledové studie ještě dříve, než by se pustil do náročného procesu SEA, s tím, že by měl s příslušným odborem městského úřadu konzultovat pohledové body. Opětovné předložení tohoto návrhu můžeme tedy očekávat na dalším, zářijovém jednání zastupitelstva.

Petr Vařbuchta a Jiří Pykal