Vyhodnocení Ankety spokojenosti občanů - díl 2.

15.08.2022

V minulém článku jsem Vám představili výsledky první části květnové ankety spokojenosti občanů města Telče, nyní pokračujeme s otevřenými otázkami, které bývají často velice inspirativní.

Nejvíce Vám ve městě chybí obchody (typu Lidl i specializované - masna, sklenářství),, pracovní místa, lékaři (zubaři, obvodní), bazén a kino. Zajímavé je, že v dotazníku v roce 2018 jste uváděli takřka stejné odpovědi, jen místo kina to bylo dostupné bydlení a stavební parcely. U této otázky nás pobavila odpověď "zdravý rozum". Ano, toho není nikdy dost, a to nejen v Telči :-)

Stejně jako v r 2018 jste spokojeni s kulturním vyžitím a akcemi (vč. folkovek), zelení, parky, přírodou, sportovním vyžitím a aktivitami, sportovišti, klidem, odpadovým hospodářstvím. Pouze čistotu města a pořádek nahradilo historické prostředí a cyklostezka Lipky. Pochlubili byste se náměstím, Lipkami (vč. kaple Sv. Karla Boromejského), zámkem, parkem, Rančem, rybníky.

Mrzí Vás ztráta Růžku, vykácených stromů (v parku, Na Hrázi a na Hradecké), obchodů a kina. A jako objekt či místo, které nemáte rádi nebo se za něj stydíte, nejčastěji jmenujete zdemolovaný Růžek, vilu v Masarykově ulici (naproti Poliklinice), Parní mlýn, lokalitu Romantika a Oslednice, bývalý zimní stadion a dům na 9. května. První tři nejsou v majetku města a majitelé nejsou nyní ochotni provést nápravu. Další městu patří a buď už se tam již zlepšující práce provádí (Oslednice a Romantika dle koncepce Komise životního prostředí), anebo se na budoucí úpravu zpracovávají studie.

Pokud byste mohli rozhodnout o využití finančních prostředků města, tak byste je přednostně investovali do zajištění lékařů, bazénu, většího zapojení veřejnosti do rozhodování, podpory bytové výstavby a rekonstrukce a výstavby objektu pro kulturní a společenské aktivity. Minule byla na 5. místě městská policie, dnes má pořadí sedmé.

Jako další palčivé problémy ve městě uvádíte nedostatek lékařů (zejména zubařů, v budoucnu i pediatrů); nevhodné parkování a nedostatečné, či chybějící parkoviště; nedostatek práce a pracovních příležitostí; parkování na náměstí; zeleň ve městě a péči o ni a porušování dopravních předpisů.

I v této části dotazníku vychází výsledky podobně jako v r 2018. Co se mění je pořadí dle počtu odpovědí. To samozřejmě vyvolává řadu otázek a výzev k řešení. Prostor této rubriky neumožňuje podrobnější analýzu, my se jí však věnujeme a vycházíme z ní při tvorbě našeho programu. Budete-li mít zájem o podrobnější diskusi k anketě, přijďte na náš zastupitelský klub pro veřejnost (3.9.) nebo volební stánek na náměstí (21.9.). 

Jiří Pykal