Vyhlášky a odpady

09.02.2022

Dle platné legislativy muselo zastupitelstvo také schválit aktuální vyhlášky s platností od 1. 1. 2022 - pro stanovení obecního systému odpadového hospodářství a o místním poplatku za odpady. V diskusi jsem upozornil, že systém je dobře postavený, odpadová společnost funguje hospodárně, sběrný dvůr, síť kontejnerů a popelnice na papír a plast v domácnostech poskytují dobré zázemí. Většina občanů se snaží a dobře třídí, což dokládá i opakované skvělé umístění na špici v soutěži "My třídíme nejlépe". Díky tomu se dařilo držet náklady v rozumné výši, což umožnilo několikaleté "zmrazení" poplatku pro občany v nízké výši. Celkové náklady na odpadové hospodářství ve městě nyní činí cca 8,5 milionů. Odměna za třídění od Ekokomu je 1,1 milionu, od občanů se vyberou přibližně 3 miliony a zbylé 4,4 miliony platí město. Bohužel vše zdražuje a do budoucna náklady významně porostou. S tím se potýkají všechna města a naprostá většina to řeší zvyšováním poplatku. Proto bude třeba začít diskutovat a hledat řešení jak dál v Telči, aby se nestalo, že náklady na odpady odčerpají neúměrné finance, které by pak chyběly na další nutné služby, které město obyvatelům poskytuje.

Jiří Pykal