Vjezd a parkování na náměstí chceme dořešit

20.09.2018

Náměstí Zachariáše z Hradce se dlouhodobě potýká s velkým množstvím aut, které nejen, že zaplňují vyhrazená místa pro parkování, ale zahušťují i ostatní plochy, které k tomu nejsou určené. Bohužel, naše náměstí je takovým malým bojištěm, kde se střetává dopravní obslužnost těch, co na náměstí bydlí, přijíždějících hostů penzionů a hotelů, návštěvníků lékařů, bohoslužeb, svateb, lidí, kteří jdou do banky, ale i těch, kteří jsou příliš pohodlní nebo využívají toho, že náměstí není soustavně hlídáno a prostě si z něj dělají parkoviště kde se jim zachce.

Tato situace je dlouhodobě neudržitelná, mnoha lidem se nelíbí a turistům i místním znepříjemňuje pohled na to nejkrásnější co Telč má - krásné historické centrum. Velký provoz nepřidá ani na bezpečnosti a zejména pro rodiny s malými dětmi není dnes pobyt na náměstí velký relax. Řešení započalo již v minulém roce, kdy byl od června do září zaveden nový letní dopravní režim vjezdu a parkování na náměstí.. Ne všem se tento nový systém líbí, ale situace již dosáhla takové míry, že nebyla jiná cesta, než zahájit kroky k regulaci provozu. V následujících letech nás všechny čekají jednání, jak dopravní režim vylepšit, aby více vyhovoval občanům Telče a přesto se podařilo udržet náměstí alespoň poloprázdné.

Když jsme si po skončení loňské sezóny dělali dotazník, výsledkem bylo, že nový dopravní systém by měl rozhodně pokračovat a pouze ho doladit s tím, že může dobře fungovat jen bude-li důsledná kontrola. Lidé trvají na férovosti, aby se všem měřilo stejně. Zlepšení tedy může proběhnout pouze dvěma způsoby. Navrhujeme zavedení monitorovacího systému s optickou vjezdovou závorou, čtečkou SPZ, který nebude mít zásadní vliv na vzhled Horní brány (s umístěním klasické závory nesouhlasili památkáři) anebo návrat k městské policii, kterou město Telč v dávné minulosti zrušilo. Co je pro město výhodnější? Monitorovací systém umožňuje stanovit rozumný časový limit pro vjezd i zohlednit všechny aktuálně platné výjimky. Důležitá je jeho neoblomnost, kdy neumožňuje příp. přehlížení prohřešků kamarádů. Výhodou městské policie je zase její případné využití i jinde ve městě. Podstatné jsou ovšem investiční a provozní náklady obou řešení, a také kdo a jak bude městskou policii efektivně řídit a kontrolovat. Naším cílem je co nejvíce vyhovět obslužnosti jednotlivých domů a provozoven na náměstí a zároveň nesmí docházet ke zneužívání vjezdu a nedovolenému parkování. Dopravní režim na náměstí chceme dořešit co nejrychleji, aby byl plně funkční.

Petr Vařbuchta, obchodní manažer a kandidát č. 6 za Společně pro Telč petr.varbuchta@gmail.com