Vize pro Telč 2022

05.09.2018

Skončilo horké léto, děti vyrazily do škol a my tu máme najednou horkou fázi volební kampaně do zastupitelstva města Telče. Kdo povede Telč další 4 roky? Jak? Co se ve městě udělá? Změní se něco? O tom rozhodnete právě Vy svými hlasy ve volbách 5. a 6. října. Čtěte dál, co bychom chtěli v Telči zlepšit, změnit a co zachovat.

Co chceme?

Největší důraz klademe na to nejpotřebnější pro život ve městě. Kupodivu se to vše dá shrnout pod jednoduchou hlavičku - opatření, která zabrání vylidňování města. Na prvním místě musí být dostupné bydlení a pak pracovní příležitosti přímo ve městě. Dále kvalitní prostředí a služby. Priority jsme si "nevycucali z prstu", vychází z našeho dlouhodobého programu, analýz a připomínkování kandidátů i příznivců. Srovnávali jsme i s výsledky Ankety spokojenosti občanů Telče, kterou jsme uspořádali na jaře. Dotazník nám poskytl cennou zpětnou vazbu, ukázal trendy a přinesl i mnoho postřehů a nápadů od občanů.

Naši kandidáti si nemyslí, že mají patent na rozum, ale máme společně vypracovaný program a chuť něco aktivně dělat. Již nejsme nováčci, čtyři roky jsme v zastupitelstvu v opozičních lavicích sbírali zkušenosti, iniciovali a rozvíjeli diskusi a podíleli se na projektech. Nyní usilujeme o to, abychom získali více hlasů než minule a znásobili tak počet mandátů. Je to důležité pro to, abychom získali místo v radě města a mohli se tak více podílet na každodenním chodu města. Jsme připraveni přijmout zodpovědnost, nabízíme pomocnou ruku a aktivní zapojení do uskutečnění nových projektů.

Ptáte se, co jsme dělali uplynulé čtyři roky?

Naši lidé pracovali ve výborech, komisích a pracovních skupinách. V zastupitelstvu jsme působili jako konstruktivní opozice. Co to znamená konstruktivní? Nedělali jsme naschvály a pokud byly body v souladu s naším programem, za který jsme byli zvoleni, rádi jsme pro ně hlasovali. Často jsme však byli jediní nebo jedni z mála, kdo se snažil v diskuzi poukázat i na negativa některých projektů nebo navrhoval i jiná řešení. Před každým zastupitelstvem jsme se pečlivě připravovali, scházeli se se členy našeho sdružení a probírali, jak budeme hlasovat. Projednávali jsme i všechny připomínky občanů. To není zdaleka běžné a my v tom hodláme pokračovat i nadále.

Co dále navrhujeme?

Přinášíme často i témata nová a ta, která nikdo jiný neřeší. Navrhujeme například zřízení sdíleného centra služeb, bezplatnou právní poradnu pro občany, zavedení koncepce zeleně ve městě s důrazem na vzrostlé stromy nebo podporu zadržování dešťové vody. Kromě toho chceme otevřít radnici dle zásady "vše, co není ze zákona tajné, bude veřejné", znovu dát na stůl návrh na audiovizuální přenosy z jednání zastupitelstva, dále zdokonalovat odpadové hospodaření ve městě či dořešit systém sezónního vjezdu a parkování na náměstí. Více se dočtete v těchto novinách nebo na webu spolecneprotelc.cz

Ozvěte se nám, co si o tom myslíte, ptejte se, posílejte připomínky. Žádné Vaše podněty v koši neskončí!

Jiří Pykal, zastupitel a kandidát na starostu za Společně pro Telč, pykaljiri@centrum.cz