Veřejné projednávání

25.01.2019

Prosincové zastupitelstvo určilo místostarostu Pavla Komína znovu jako určeného zastupitele, který bude v celém svém volebním období spolupracovat s pořizovatelem při výkonu územně plánovací činnosti. V diskusi k tomuto bodu na zastupitelstvu jsem přednesl podnět a požádal pana místostarostu, aby bylo občanům vždy umožněno dovědět se všemi možnými způsoby o konání jednání o změnách v územním plánu. Posledního listopadového veřejného projednávání Změny č. 1 Územního plánu Telče se totiž zúčastnili pouze čtyři zastupitelé a pouze jediný občan. 

Je to velká škoda neboť územní plán je zásadní dokument, který předurčuje rozvoj města na mnoho let dopředu a má vliv na podobu a kvalitu života v jednotlivých lokalitách. Kromě vizualizace mapových podkladů zde zazněla řada zajímavých a důležitých informací a bylo možné diskutovat se zpracovateli. Pro úplnost musím dodat, že úplně jiná situace byla v místní části Studnice, kde se projednávání účastnilo několik desítek občanů. Tak malou účast v Telči přičítám tomu, že anonce na toto veřejné projednávání nebyla zveřejněna v aktualitách na webu města, ani v Telčských listech či Facebooku města. Oznámení bylo pouze formou povinné vyhlášky na úřední desce fyzické a elektronické. A to je podle mého názoru v dnešní době přesycené informacemi nedostatečné. 

Napadá mě, že by bylo možné pro pozvánky využít navíc i v Telči již dobře fungující aplikaci Mobilní rozhlas, která zájemcům rozesílá SMS a emaily. Věřím, že když budeme více informovat, bude příště i větší účast na všech setkáních města s veřejností. I my k tomu nabízíme pomocnou ruku.

Jiří Pykal