V Telči se nám žije dobře, ale ...

15.06.2018

"Vážíme si prostředí, ve kterém žijeme, ale chtělo by to více práce, bydlení, lékařů, lepší nakupování a také bazén!" Tak by se dal ve zkratce vyjádřit výsledek Ankety spokojenosti občanů města Telče, kterou na přelomu dubna a května uspořádali členové sdružení "Společně pro Telč - Piráti a Zelení".

Celkem se sešlo 243 odpovědí (106 elektronicky, 137 v papírové podobě); 43% ze Starého města, 25% ze Štěpnice, 20% z Podolí a 9% z Vnitřního města. Mírně převažovaly ženy a více než polovina respondentů uvedla, že v Telči žije celý život.

Potěšil nás výsledek zdánlivě jednoduché otázky "Jak se Vám ve městě žije?" 60% odpovědělo velmi nebo spíše dobře a 30% neutrálně. U otázky "Jak hodnotíte prostředí a služby ve městě?" účastníci známkovali jako ve škole řadu kritérií. Negativně hodnotili pracovní příležitosti, příležitosti pro podnikání, dostupnost bydlení a zdravotní péče, možnosti nakupování a neutrálně úroveň zdravotní péče. Naopak byli spokojeni s nabídkou kultury, možnostmi parkování, dostupností a komunikací úřadů. Výrazně pozitivně hodnotili sportovní vyžití, mateřské a základní školy, množství a kvalitu zeleně, klid ve městě a mezilidské vztahy.

Následovaly otevřené otázky, kam mohli občané napsat cokoli dle svého uvážení. Nejvíce podle nich ve městě chybí obchody (hlavně obuv, oděvy a masna) a služby, krytý bazén, pracovní příležitosti, odborní, praktičtí a zubní lékaři, dostupné bydlení a stavební parcely. Velká spokojenost naopak panuje s kulturním vyžitím včetně Prázdnin v Telči, dostatkem zeleně, parků a blízkostí přírody v okolí, klidem ve městě, čistotou a pořádkem, odpadovým hospodářstvím a sportovním zázemím a aktivitami. Na otázku "Mrzela Vás ztráta něčeho, co jste měli rádi ve městě nebo okolí a dnes to již není, případně se to změnilo?" byl dle očekávání nejčastěji zmiňován Růžek a hned za ním následovalo kino. Lidem také chybí stromy a více zeleně v ulicích. S tím souvisí i velká část odpovědí, která upozorňovala na neutěšený stav dříve krásných telčských lesoparků (např. Romantika).

Chátrající domy bez fasád, Parní mlýn, Oslednice a dnešní Růžek jsou zase objekty, za které se účastníci ankety nejvíce stydí. Naopak by vždy svým známým hrdě ukázali náměstí, zámek, park, Lipky, kostely a věž sv. Jakuba. Pokud by respondenti rozhodovali o investicích města, absolutní prioritu by získal krytý bazén, pro něj se vyjádřilo 54% dotazovaných. Dále bodují motivační výhody pro nové lékaře (37%), podpora bytové výstavby (25%), větší zapojení veřejnosti do rozhodování o projektech města (23%) a městská policie (21%). Zajímavostí je, že 32 hlasů získal i nehlučný novoroční ohňostroj. Jako další palčivý problém je vnímána dopravní situace ve městě, potřeba obchvatu, stav některých komunikací a chodníků, málo přechodů pro chodce, parkující auta na náměstí a vandalismus. Často se také objevovalo přání více pečovat o zeleň, čistotu ulic a prostranství a také pocit, že by se město mělo více zajímat o své občany a méně o turisty.

S jednotlivými výstupy budeme dále pracovat, ve větším rozsahu je včetně přehledné grafiky umístíme na web telc.zeleniapirati.cz a zajímavé náměty k diskusi budeme zveřejňovat i na facebooku. Děkujeme všem, kdo se ankety zúčastnili.

Hana Hajnová a Jiří Pykal, za organizátory ankety