Únorové zastupitelstvo

28.02.2021

JAK TO VIDÍME MY

I přes stále nepříznivou situaci jsme si alespoň v únoru mohli spravit náladu pravou ladovskou zimou, jakou jsme už dlouho nezažili. Bruslilo se na všech telčských rybnících, do běžkařské stopy jsme mohli nastoupit uprostřed města a vydat se mrazivou krajinou jakýmkoliv směrem. I telčská radnice zažila změnu posledních 18 let nevídanou, kdy Romana Fabeše vystřídal na postu starosty Vladimír Brtník.

Jedním z nejsledovanějších zastupitelstev tohoto volebního období bude jistě to z 15. února 2021. Přece jen výměna starosty se neodehrává každý den. O tento post se nakonec ucházeli dva kandidáti - Vladimír Brtník, který byl navržen dosavadním starostou, a Jiří Pykal, kterého navrhla naše zastupitelka Hana Hajnová. Oba kandidáti se představili a promluvili o své dosavadní práci pro město. Po dotazech zastupitelů se přistoupilo k samotné volbě. Jiří Pykal v ní obdržel 6 hlasů, jeho protikandidát Vladimír Brtník hlasů 15, a stal se tak novým starostou města Telče. Poté poděkoval Jiřímu Pykalovi za férový politický souboj a ten poblahopřál novému starostovi k úspěchu a řekl, že se těší na spolupráci.

Jiří Pykal, Hana Hajnová, Helena Tomíšková, Petra Kujínek Polodnová, Petr Vařbuchta

Zprávy ze zastupitelstva

Na jednání zastupitelstva jsem se ptal na "Návrh opatření ke zmírnění dopadů nouzového stavu na podnikatele a obyvatele v Telči v roce 2021", který projednávala rada města. Tomu předcházela mailová diskuse, kdy jsme za naše sdružení návrh na prominutí poplatků za předzahrádky a za ubytování, a také inzerci zdarma v TL pro podnikatele opět podpořili. Starosta Roman Fabeš potvrdil, že návrh byl radou schválen. Zastupitelstvo poté schválilo směnu pozemků v obytné zóně Dačická mezi městem a pěti vlastníky, která umožní lepší parcelaci. Bude zbývat ještě jedna směna, která by měla brzy následovat.

Pak se projednávalo zahájení nové Změny Územního plánu Telč. Krajský odbor životního prostředí předem upozornil, že u prvních třech návrhů pravděpodobně nevydá kladné stanovisko, a to z důvodu nutnosti vynětí ze zemědělského půdního fondu a kvůli nevyčerpání stávajích ploch pro zástavbu ve městě. U žadatele, který chtěl nově vytvořit zastavěnou plochu na svém pozemku na konci Dačické, jsme navrhli pozdější projednání znovu - poté co by se vytvořila územní studie v celé lokalitě a byla hotová i vyhledávací studie pro nové rozvojové plochy bydlení. Návrh na stavbu rodinného domu v nezastavěné ploše u rybníka Roštejn jsme nedoporučili - souhlasíme s tím, aby zde měla jednoznačnou prioritu rekreace. Třetí návrh, který by umožnil stavbu několika dřevěných polozemnic ranně středověké slovanské osady, považujeme za velmi zajímavý a věříme, že po diskusi s krajským úřadem a městem, bude možné najít cestu, jak ho realizovat.

Společnost Telč Property Development, a.s. požadovala pro svůj záměr v bývalých uhelných skladech větší prodejní plochu než 1000m2 bez nutnosti dodržet požadavek na 50% parkování v objektu a formu vícepodlažního polyfunkčního objektu. Podle našeho názoru se nemá ÚP účelově prolamovat, neboť byl vypracován s určitým záměrem a nebylo by to ani fér vůči ostatním, kteří mají podobný záměr. Naopak jsme podpořili podnět města na Radkovské, kde bychom uvítali zejména možnost budoucí výstavby městského bytového domu.

Jiří Pykal