Tohle město není pro mladý

13.07.2020

Titulek je parafrází názvu známého filmu. Nadsázka? Nemyslím si. Na květnovém semináři zastupitelů města jsme své kolegy trochu zaskočili dotazem, zda vnímají negativní trend zmenšující se populace v našem městě. Při pohledu na data musí být každému jasné, že Telči se nevyhnul obecný trend úbytku obyvatel, se kterým se potýkáme nejen my, ale i města obdobné velikosti, třeba Třešť a Dačice, se kterými se rádi porovnáváme.

Při pohledu na statistiky Českého statistického úřadu je zjevné, že Telč v posledních deseti letech přišla o 459 obyvatel, tedy téměř desetinu dnešní populace (k 1.1.2020 5.273 obyvatel). Dva zásadní vlivy vycházejí bohužel pro naše město dlouhodobě negativně - více lidí zemře než se narodí a více lidí se z našeho města vystěhuje.

To, co zastupitele překvapilo asi nejvíce, byla skutečnost, že pokud bude trend pokračovat dále tímto tempem, tak za 5 let již naše město klesne do nižší kategorie pod 5.000 obyvatel. Tím zásadně klesnou i daňové příjmy a tedy i městský rozpočet. Proč jsem to otevřel na zastupitelském semináři? Mezi zastupiteli se považuji za benjamínka, neboť jsem nejmladší, nebylo mi ještě ani 30 let. Stále častěji se střetávám s tím, že pro mladého člověka je velice těžké dosáhnout na vlastní bydlení a najít si vhodnou práci. Ostatně v naší anketě spokojenosti občanů města Telč z roku 2018 se pracovní příležitosti a bydlení objevily v první pětce toho, co lidé nejvíce postrádají. Nebudeme si nic nalhávat, dostupnost bydlení v Telči je otřesná. Vím to, protože jsem v přímém kontaktu s mými vrstevníky, kdy někteří z nich již nechtějí bydlet u rodičů, ale rádi by se osamostatnili. Co jim město Telč nabízí? Skoro žádné byty a ještě méně vhodných pozemků pro rodinný dům. Ano, nyní se sice připravují stavební parcely na Dačické, ale kolik mladých rodin na tyto pozemky dosáhne? Jaká bude cena? Dostanou se tyto pozemky k těm, pro které by měly přednostně být, nebo dá město přednost zisku? Zatím nevíme, pravidla pro prodej v tuto dobu neexistují, připravuje je ORÚP a teprve se o nich bude diskutovat.

A co práce? Kolik pracovních příležitostí nabízí Telč? Mnoho toho také není. Pro mladé lidi, kteří dosáhnou středoškolského a vysokoškolského vzdělání, není často jiná cesta, než jít pracovat jinam. A co potom to bydlení? To už je lepší se odstěhovat, než hledat něco drahého v Telči a navíc trávit hodiny denně v našich "milých" autech na cestě za prací.

Naše město ve věci bytového fondu zaspalo a spí prakticky ještě dnes. Jaké je z toho východisko? Měli bychom dát bytové problematice prioritu a nabídnout možnosti bydlení těm, kdo jsou ve věku, kdy zakládají své rodiny, aby zůstali u nás v Telči. Spolu s tím je nutné se zamyslet, proč stále nemáme nové pracovní příležitosti přímo ve městě? Proč Telčáci jezdí do Dačic, Třeště, Třebíče a Jihlavy? Nebo snad skutečně chceme, aby tu za pár let byl jen ten často zmiňovaný skanzen pro turisty? Zastávka na cestě do Českého Krumlova? Takovou Telč nechceme, a proto se problematice bytové politiky budeme intenzivně věnovat. Navíc z naší diskuse se zastupiteli vyplynulo, že nikdo jiný to do této chvíle jako problém neviděl. Dostatek bydlení v Telči máme v našem dlouhodobém programu a jeho potřebnost pravidelně připomínáme, mj. jsme navrhli pořízení studií na nové městské bytové domy do Fondu projektů 2020.

Petr Vařbuchta