Telčské zastupitelstvo schválilo podnět na pořízení změny územního plánu - místo památné aleje navrhuje vhodnější plochu pro výstavbu

22.02.2022

Pondělní zastupitelstvo v Telči mělo na svém programu sice jen 14 bodů, přesto živě diskutovalo přes dvě hodiny. Nejvíce pak v bodě 8, kdy se řešily návrhy na změny územního plánu. Jedním ze čtyř předložených návrhů byl i podnět opozičního zastupitele Jiřího Pykala (Společně pro Telč - Piráti a Zelení). Jeho obsahem je vymezení nové zastavitelné plochy pro možné budoucí stavební parcely směrem na Kostelní Myslovou, která navazuje na ulici Polní a zároveň i na lokalitu Dačická, kde aktuálně vzniká přes 30 nových stavebních pozemků. Zároveň s tím Pykal navrhl vynětí stávající zastavitelné plochy u památné aleje v Lipkách.

V diskusi zazněla řada argumentů pro a proti, padl dotaz na radu města, která navzdory souhlasným stanoviskům odboru a komise návrh nepodpořila, přesto zastupitelstvo nakonec těsnou většinou 11 hlasů návrh schválilo. Díky tomu bude zpracován návrh na změnu územního plánu, která v Telči zajistí plochu pro výstavbu domů nebo bytů o rozloze přibližně 10.400 m2 a zároveň zachrání jedinečný charakter známé aleje Lipky a okolní ráz barokní krajiny s výhledy směrem ke kapli sv. Karla Boromejského. Zpracovaný návrh poté projde veřejným projednáním a pak bude ještě předložen ke konečnému schválení zastupitelstvu. "Jsem rád, že zastupitelé a zastupitelky na jednání vyslyšeli věcné argumenty pro potřebu pořízení změny územního plánu. Kromě zastupitelů z našeho uskupení stáli od počátku za návrhem i všichni zastupitelé z ODS a několik kolegů z dalších stran. Už před jednáním zastupitelstva vyjádřil souhlas s navrženou změnou odbor územního rozvoje a plánování a jednomyslně také komise pro památky a územní rozvoj," doplnil po jednání Jiří Pykal.

Jedním z protiargumentů v diskusi mimo jiné bylo, že nová lokalita na ulici Kostelnomyslovská není pro bydlení vhodná. Proti tomu se ostře vymezila Hana Hajnová za Společně pro Telč - Piráti a Zelení, která zde přímo žije. "Přišlo mi to jako zcela zástupný argument, protože sama vidím, kolik mladých rodin se sem v posledních letech přistěhovalo, protože to je relativně klidné místo, blízko ke škole, školce, obchodu nebo zastávkám veřejné dopravy," upřesnila Hajnová.

Zastupitelstvo města Telče řešilo podnět na vynětí Lipek z plochy pro výstavbu již v roce 2019, tehdy ale návrh neuspěl. V loňském roce o této lokalitě zastupitelstvo jednalo opět, kdy zamítlo prodej pozemků zájemcům. Proto se zastupitelé Společně pro Telč dohodli s vedením města, že je potřeba podat podnět na pořízení změny územního plánu co nejdříve, aby byla uchráněna cenná lokalita v blízkosti památné aleje a s velkým rekreačním potenciálem. "Územní plán je strategický dokument, který se vyvíjí. Nedělá se kvůli dnešku, ale míří minimálně o jednu generaci dále. Alej Lipky s průhledy do okolní krajiny má unikátní ráz, je pokračováním historického odkazu předků a občany velmi využívána k častým procházkám a rekreaci. Veřejný zájem zde stonásobně převažuje nad jakýmikoliv soukromými zájmy," shrnul důvody navrhované změny Jiří Pykal.

Zároveň dodal, že s kolegy z uskupení Společně pro Telč silně vnímají potřebu a poptávku po bydlení v Telči: "Proto jsme již dříve navrhli do Fondu projektů vyhledávací studii na další parcely a možné bytové domy, aby měla Telč co nabídnout nejen mladým lidem a rodinám. Studii zpracoval odbor rozvoje a bude se projednávat na jarním semináři zastupitelů."