Sloupek místostarosty

02.12.2022

Milí čtenáři, na této stránce jste se mohli se mnou i s kolegy ze "Společně pro Telč - Piráti a Zelení" potkávat poslední čtyři roky pod hlavičkou "Jak to vidíme my". Nyní, po osmi letech v roli opozice, jsme získali zastoupení v radě města a tak je na místě změnit i název rubriky.

V době, kdy píšu tento text, uplynuly tři týdny od doby, kdy jsem byl na ustavujícím zasedání zastupitelstva města Telče zvolen do funkce neuvolněného místostarosty. V takové nové pozici nebývá prostor shánět nejprve nějaký kurs nebo školení - člověk je zkrátka vhozen do vody a musí plavat... Právě těch osm let konstruktivní opoziční práce je nakonec nejcennější zkušeností. Díky tomu, že jsme se účastnili seminářů, docházeli na jednání rady města, aktivně pracovali v komisích rady města, předkládali návrhy a získávali informace a řešili konkrétní věci s jednotlivými odbory městského úřadu, nyní vím, kde a jak se jednotlivé záležitosti projednávají a jak funguje rozhodování. To byla nejlepší škola.

O tom, jak jsme si se starostou Vladimírem Brtníkem a kolegou místostarostou Pavlem Komínem rozdělili kompetence a zastupování města v různých organizacích, se dočtete v jiném článku. Zmíním se proto jen o několika věcech, které se za těch pár týdnů udály. Proběhla již dvě jednání rady města a v listopadu již druhé zastupitelstvo. Nyní jednotlivá uskupení nominují své zástupce do komisí rady města, které budou radní schvalovat a nově vznikne i Jednací řád komisí. Ten by měl ujasnit pozici komisí a pomoci předsedům i členům v práci.

Nejzásadnější je nyní příprava rozpočtu města na příští rok. Vzhledem k velkému nárůstu cen energií bude nyní jeho velká část vázána na úhradu elektřiny a vytápění ve všech organizacích, zřizovaných městem a také ve všech objektech, které město vlastní. Kromě toho i inflace výrazně zvýšila náklady ve všech oblastech. Na investiční akce proto nebude tolik prostředků jako v minulých letech, a tak se určitě nevyhneme velké diskusi, které akce získají ve Fondu projektů 2023 prioritu. Nicméně věřím, že se podaří rozpočet města na prosincovém jednání zastupitelstva ve funkční podobě schválit.

Jelikož mezi mé místostarostenské gesce připadla i energetika a zároveň zastupování města v Národní síti Zdravých měst, tak jsem se spolu s kolegyní zastupitelkou a náměstkyní hejtmana Kraje Vysočina, Hanou Hajnovou účastnil zajímavého diskusního bloku "Komunální energetika v praxi měst" v rámci Podzimní Školy Zdravých měst. Zástupci měst z celé ČR diskutovali na téma komunitní energetika a role obcí, centrální zásobování energií, energetické využití odpadu, činnost energetického manažera, soutěžení cen energie a analýzy energetických opatření z ekonomického hlediska. Věřím, že se podaří některé zkušenosti využít i v Telči, nicméně pro rozvoj např. komunitní energetiky je nezbytné, aby byla přijata nová legislativa, která je přislíbena na příští rok. Budeme doufat, že to tak skutečně bude. Město však nezahálelo a má již k dispozici prvotní studie, které prověřují možnosti instalace fotovoltaických panelů na jednotlivé městské objekty. Ve spolupráci s odborníky se bude v přípravách projektů pokračovat.

Závěrem bych chtěl nabídnout všem občanům, budete-li cokoli potřebovat, neváhejte se na mě obrátit - mailem na jiri.pykal@telc.eu nebo telefonicky (kontakty najdete na webu města nebo na www.spolecneprotelc.cz). Rád se s Vámi sejdu i osobně.

Jiří Pykal, místostarosta města