Rozpočet města a Fond projektů pro rok 2022

03.02.2022

Rozpočet města

Jedním z nejdůležitějších bodů prosincového zastupitelstva bylo schválení rozpočtu města a fondu projektů na rok 2022. Podařilo se nám navýšit finance na úpravu lokalit Oslednice a Romantika o nevyčerpanou částku z loňského roku na 160 tis Kč. Pokud se vše zadaří, začne se již letos s úpravou okolí cest a redukcí náletu.

Vzhledem k tomu, že se většina zastupitelů shodla na potřebnosti dalšího strážníka městské policie (mj. i kvůli zastupitelnosti), navrhli jsme, aby byly adekvátně navýšeny mzdové náklady. Byli jsme ubezpečeni, že pokud během roku další strážník nastoupí, bude financování zajištěno z "nespecifikované rezervy" příslušného paragrafu.

Letos poprvé se v rozpočtu objevuje participativní rozpočet, kdy budou občané moci sami rozhodovat o tom, na jaké projekty se rozdělí částka ve výši ve výši 100 tisíc korun. Dotázali jsme se na detaily projektu a vzhledem k tomu, že máme participativní rozpočet také v programu, nabídli jsme pomoc a podporu při jeho realizaci.

Fond projektů

Navrhli jsme sloučit body Studie Revitalizace areálu bývalého zimního stadionu a Řešení objektu konírny na bývalém zimním stadionu do jednoho projektu tak, aby to bylo v souladu s původní koncepcí, kdy je od začátku na objekt konírny nahlíženo jako na součást areálu. Tak se již ve fázi přípravy projektů vyhneme komplikacím, které by vzešly z oddělených realizací. Z dalších našich podnětů a priorit bych zmínil např. bezpečnější přecházení novoříšské silnice na stezce od Oslednic; projekt Bezbariérový MěÚ Na Sádkách, kdy dáváme přednost výstavbě výtahu před rampou; přípravu stavebních parcel Dačická II. etapa; využití části prostor bývalého DPS pro spolky, sanační práce u domu 9. května nebo skatepark. V připomínkách k Bytové koncepci jsme doporučili počítat do budoucna i s variantou družstevního bydlení, která se v současné době jeví jako finančně nejschůdnější.

Jiří Pykal