Rozhovor - Už si nevystačíme jen s tím, jak je v Telči krásně

21.09.2022

"Last minute" rozhovor vedl s lídrem uskupení Společně pro Telč - Piráti a Zelení Jirka Svoboda. Našeho Jirku Pykala vyzpovídal přímo na aktuální termín komunálních voleb. 

Jak bys představil vaši kandidátku pro letošní volby?

"TGM měl recht" - Pojďme spolu mluvit!
"TGM měl recht" - Pojďme spolu mluvit!

Naše jednadvacítka Společně pro Telč je skvělý tým, a hlavně dobrá parta, ve které již tradičně spojují síly nezávislí kandidáti, Piráti a Zelení - sousedé, telčští patrioti a aktivní občané. Téměř polovinu kandidátky tvoří ženy a tři čtvrtiny kandidátů mají vysokoškolské vzdělání. Všichni mají bohatou pracovní praxi, nabyté zkušenosti čerpají z řady oborů včetně manuálních profesí. Jsou aktivní i ve sportu, kultuře a spolkovém životě.

Máme již osm let zkušeností v zastupitelstvu v roli konstruktivní opozice. Díky intenzivní práci se nám i v této roli podařilo řadu věcí prosadit. Např. audiovizuální přenosy ze zastupitelstev, návrh změny územního plánu - vynětí Lipek z plochy pro další výstavbu a nahrazení vhodnější lokalitou; pevná cena a nikoli dražba při prodeji parcel na Dačické; regulační plán výstavby na Dačické; zahájení úprav Oslednic a Romantiky; iniciativa pro novou podobu lokality bývalého zimního stadionu; přírodní povrch cyklostezky do Volevčic a mnoho dalšího.

Každý rok také navrhujeme řadu akcí a projektů do rozpočtu města a fondu projektů. A další plánované investice se snažíme včas připomínkovat, sledujeme smysluplnost projektů, provozní náklady, ale i to, jak budou stavby vypadat a jak ovlivní tvář města.

Jaká témata chcete řešit? Jaké jsou vaše priority?

Mezi naše největší priority patří bydlení, dostupná zdravotní péče, více pracovních příležitostí přímo ve městě, moderní energetika a transparentnost. Chceme síťovat nové pozemky pro rodinnou výstavbu a rozšiřovat obecní bytový fond vč. obnovování bytů v městských nemovitostech. Pokud bude zájem, podpoříme rádi i družstevní výstavbu.

Nedostatek lékařů, zejména zubařů a pediatrů je ve městě již akutní - budeme podporovat účinné motivační programy. Potřebujeme také dostat do Telče nové firmy, které vytvoří pracovní místa. Město může pro podnikání využít nemovitosti ve svém vlastnictví či připravit volné pozemky. Jednou z cest je i moderní energetika. Podpoříme také energetiku komunitní, kdy zdroje spravují a vlastní občané, obce a místní podnikatelé.

Přívětivá radnice by měla být samozřejmostí - každý občan by měl snadno najít všechny potřebné informace a vše si na úřadě rychle vyřídit. Jedním ze zdrojů informací jsou i webové stránky - ty by měly být přehlednější a s funkčním vyhledáváním.

Těší nás, že jsou občané spokojeni s životním prostředím, kulturním a sportovním vyžitím, spolkovým životem a se vztahy ve městě. To však není samozřejmost, a proto chceme i o tyto oblasti nadále pečovat a snažit se je udržet.

Jak si v letošních volbách věříte, co budete považovat za úspěch?

V posledních volbách jsme měli druhý nejlepší výsledek a získali jsme pět zastupitelských mandátů. Věřím, že bychom tentokrát mohli dosáhnout na první příčku a nejlépe získat ještě o jednoho zastupitele více. O tom ale samozřejmě rozhodnou voliči.

V dosavadní opoziční roli, i přes naše nasazení, nemůžeme zatím úplně naplňovat svůj potenciál. Proto bychom si přáli, aby ostatní strany vyslyšely naši výzvu ke spolupráci a mohli jsme se společně podílet aktivně přímo na správě a řízení města. Máme odvahu dělat, co je správné.

Co bys vzkázal voličům?

Už si nevystačíme jen s tím, jak je v Telči krásně. Svět se v posledních letech rychle mění a čelíme (a asi i nadále budeme čelit) řadě krizí. Je proto nezbytné přinést vizi, která provede město neklidnými vodami a také modernizovat - reagovat na smysluplné nové trendy. My přinášíme jasný plán, jak měnit Telč k lepšímu a jsme odhodláni pracovat pro Vás občany usilovně, férově, zodpovědně a otevřeně.

Přijďte 23. a 24. září k volbám a dejte svůj hlas nejlépe celé kandidátce Společně pro Telč. Každý hlas se počítá!

Děkujeme