Regulační plán Dačická

04.09.2020

Začátkem srpna se na radnici uskutečnilo první, pracovní setkání s majiteli pozemků v obytné zóně Dačická nad prvotním návrhem regulačního plánu v této lokalitě, který je v současné době pořizován. Vlastníci, zastupitelé a členové souvisejících komisí rady města byli vyzváni k podání připomínek do 17.8. Zpracovatel na jejich základě návrh upraví a ten bude postoupen k dalšímu projednávání. Na tomto setkání také došlo k dohodě s dalšími majiteli o prodeji pozemků, nezbytných pro zasíťování 2. etapy. Na místě je poděkovat za vstřícnost k dohodě - majitelům i městu. Snad již tedy nic nestojí v cestě, aby mohla být brzy řádně zasíťována a připravena celá lokalita.

Jiří Pykal