Reflexe jednání o online přenosech z únorového zastupitelstva

02.04.2019

Pořizování audiovizuálních záznamů z jednání zastupitelstev a jejich archivace jsou dnes v 21. století, ve věku digitální techniky, zcela běžnou praxí. A také standardem v řadě měst stejně velkých jako Telč. Ta měla přinejmenším šanci se jim vyrovnat, šance však byla rozhodnutím zastupitelstva ze dne 18. 2. 2019 promarněna.

Zaznívaly hlasy pro a proti. Diskuse by byla pro občany nepochybně zajímavá, dozvěděli by se tak alespoň o názorovém rozpětí jimi volených reprezentantů. Jenže bez záznamu se k této diskusi nelze dostat. Je historicky pohřbena. Rád bych se zastavil u argumentů "proč ne". Je třeba uznat, že kamerový záznam může být pro některé nepřijatelný a limitující, např. z hlediska jejich vyjadřovacích schopností. Nicméně každý zastupitel se svobodně rozhodl na základě svého přesvědčení přijmout roli "veřejného občana" a zvládnout ji včetně prezentace názorů a jejich obhajoby. Má-li pak strach zveřejňovat svou tvář, nabízí se otázka, zda by neměl příště zvážit svou kandidaturu. Také svým veřejným jednáním je odpovědný voličům, kteří jedině tak mohou činit kontrolu, zda je jejich hlas slyšet, jak si představovali.

Oceňuji vystoupení zastupitele a senátora Miloše Vystrčila, který se pokusil shrnout argumenty pro a proti. Zároveň mě překvapila jeho reakce, když se obával dlouhých diskusí. To je irelevantní, zvláště při uvážení, že je zvyklý na dlouhá politická vyjednávání v Parlamentu České republiky. Diskuse mohou být dlouhé i krátké bez ohledu na pořizování záznamů. To záleží jen na samotných zastupitelích, zda povedou rozumnou a slušnou diskusi, na jejich kultivovaném vystupování a schopnostech.

Názor, že záznamy sleduje málo lidí, je v podstatě racionální. Nezapírejme, že jejich vliv je leckdy přeceňován. Avšak je morální povinností tuto službu občanům nabídnout. Je to symbol otevřenosti, průhlednosti a umění obhájit se v očích občanů. I kdyby záznam zhlédl jediný člověk, který se nemůže fyzicky účastnit zasedání zastupitelstva, tak to má smysl. Další argument, který je třeba odmítnout, je údajné vyšší riziko "házení bláta". Nelze to vyloučit, ale nejvíce bláto zapáchá tam, kde je nedostatek informací.

Díky mé slábnoucí paměti a také díky absenci záznamu již nevím, kdo co přesně řekl. Pak vzniká prostor pro konflikt neověřených tvrzení. Nevím (po dvou hodinách od jednání), kdo řekl, že elektronická komunikace odlidšťuje. Odlidšťuje to, co není transparentní, co nemůže být pod kontrolou občana.

Jaký je význam reprezentace? Jako kolektivní těleso zastupitelé reprezentují všechny občany Telče, v podstatě zpřítomňují jejich názory či zájmy na jednání. A mají-li možnost zpřítomnit co nejvyšší počet občanů, mají tak učinit. Audiovizuální záznamy lze považovat za agoru digitálního věku. Jsou-li správně uchopeny, jsou vynikajícím prostředkem demokratické kontroly. Jestli se někteří zastupitelé báli o svou tvář, ti, kteří hlasovali proti či se zdrželi, ji přede mnou již ztratili.

Přál bych si, aby v budoucnu úvodní věta telčského starosty zněla: "Vážení zastupitelé, přítomná veřejnosti, veřejnosti přítomná doma u svých obrazovek, je mi ctí, že co nejvíce z vás je účastno našich rozhodnutí..."

Miloslav Záškoda, politolog a příznivec uskupení Společně pro Telč - Piráti a Zelení