První prodeje parcel schváleny

23.07.2021

Asi nejsledovanějším bodem zastupitelstva byl Prodej stavebních pozemků v lokalitě Dačická, kdy se hlasovalo o uzavírání kupních smluv se zájemci vylosovanými v prvním kole. Losování zajišťovala komise ze zástupců města a všech uskupení v zastupitelstvu za účasti paní notářky. Všech osm smluv bylo jednohlasně schváleno. V rámci první etapy obytné zóny Dačická zbývá ještě osm městských parcel, které budou nabízeny k prodeji v dalších kolech dle stejných pravidel. Nyní probíhá kolo druhé se lhůtou podání nabídek do 28. července. Zájemci o výstavbu rodinných domů musí dodržet regulační plán a také další podmínky, které schválilo dubnové zastupitelstvo (např. zájemce může získat pouze jednu stavební parcelu; platí zákaz zcizení, který zamezuje spekulativnímu jednání; povinnost do 5 let zapsat dokončenou stavbu do katastru nemovitostí a poté se přihlásit k trvalému pobytu v Telči).

Schválená prodejní cena 1850 Kč za metr čtvereční stavebních parcel vyvolává četné diskuse, zejména na sociálních sítích. My jsme si původně představovali také nižší cenu, ale realita je taková, že ani tato cena nebude městu generovat zisk. Je tvořena sumou nákladů, které již s přípravou lokality vznikly a odhadem nákladů, které ještě městu vzniknou plus navýšení o 21% díky dani z přidané hodnoty, která se musí odvést státu. Při této příležitosti bych chtěl ještě jednou poděkovat všem zastupitelům, že se po dlouhých jednáních podařilo shodnout jak na pravidlech prodeje, tak na principu pevné ceny a nikoli zvažované varianty dražby. To by přineslo další navýšení ceny a tím v konečném důsledku zhoršení dostupnosti, zejména pro mladé rodiny.

Jiří Pykal