Problematika automobilové dopravy

04.11.2019

V Telči máme mnoho důležitých témat, kterým je třeba se věnovat, a to jak ze strany občanů, tak i ze strany vedení města. Po posledních komunálních volbách jsme iniciovali vznik pracovní skupiny, jejímž primárním cílem je řešení parkování ve městě. Hlavním úkolem je v tuto chvíli zlepšení parkování v centru města a následně i řešení dalších problematických záležitostí v celém městě v návaznosti na problémy vyvolané automobilovou dopravou.

Co již pracovní skupina dokázala projednat a připravit, shrnuje její předseda a radní Mgr. Vladimír Brtník (ODS): "Počet aut ve městě se zvyšuje a my na to musíme reagovat. Jde nám o to, abychom našli přijatelná řešení jak pro obyvatele našeho města, tak i pro turisty. V současné době se soustředíme na situaci ohledně vjezdu a parkování na náměstí. Radě města jsme po souhlasu komise pro dopravu navrhli následující body: 1. zřízení městské policie (prozatím 1 či 2 členné), 2. vytvoření stavební přípravy pro regulaci vjezdu do horní brány, 3. zřízení parkoviště na místě bývalého zimního stadionu, 4. zaslání upozornění všem právním subjektům, které parkují mimo vyhrazená parkovací stání na Kyptově náměstí. Nyní se zabýváme možnostmi, které nám nabízí kamera umístěná při vjezdu na náměstí, a která umožňuje čtení SPZ vjíždějících a odjíždějících vozidel. Zároveň analyzujeme současný systém parkovacích karet a diskutujeme možnosti jeho zefektivnění."

Nejbližším dílčím cílem pracovní skupiny je úprava systému vjezdu a parkování na náměstí a to s využitím technického zařízení, které výše zmínil Mgr. Brtník. Toto zařízení by nám mělo velice pomoci ve věci hlídání oprávněných vjezdů na náměstí. V současné době je již funkční a chybí pouze správně nastavit systém.

Jakmile bude mít pracovní skupina připravený koncept úpravy vjezdu a parkování na náměstí, otevře i diskuzi s občany, abychom mohli vzít v potaz i váš pohled na věc.

Petr Vařbuchta