Překvapení v kopřivách

16.06.2022

Jak už jsme zde dříve psali, vždy v dubnu pravidelně uklízíme na Oslednicích a v okolí židovského hřbitova. A právě pod hřbitovem každoročně odstraňujeme velké množství odpadu z černé skládky. Za několik let, co se lokalitě věnujeme, zde mezi stromy a křovinami přibylo několik metrů navezeného materiálu. Nepomohl ani odvoz, který před lety provedly Služby Telč a původní proláklina je tak již minulostí. Když se zde letos, asi měsíc po úklidu objevil další odpad, došla nám trpělivost.

S ředitelem společnosti OHR a se strážníkem městské policie jsme se domluvili na častějších kontrolách a zvýšeném dohledu dané lokality. Nedlouho poté sem se stavebním odpadem smíseným s hlínou zamířil další nepořádník. Tentokrát byl však identifikován díky spolupráci s MP Telč, která věc řešila v součinnosti s Policií ČR. Pachatel byl zjištěn a k vyvezení odpadu se přiznal. Věc skončila blokovou pokutou a poučením pachatele o možnosti vyvážet odpad do sběrného dvora. Po tomto činu byla v lokalitě umístěna informační cedule s nápisem "Zákaz skládky". Budiž toto porušení zákona ponaučením pro všechny, kdo by chtěli odpad, který sami vyprodukovali, odhazovat na cizí pozemky. To opravdu není fér a dříve nebo později bude takové jednání odhaleno.

Prosím, nepřidělávejme druhým práci a sobě problémy - zvlášť když můžeme snadno a zdarma předávat odpad do Sběrného dvora v areálu Služeb Telč na Radkovské. Mají otevřeno od 6 do 18 hod. v pracovní dny a v sobotu od 8 do 11:30 hod. Kromě recyklovatelného a nebezpečného odpadu zde můžete ukládat třeba i pneumatiky a stavební sutě (do 400 kg na rok pro číslo popisné bezplatně). Více informací na www.sluzbytelc.cz/sluzby-mestu/sberovy-dvur

Jiří Pykal