Postřehy z únorového zastupitelstva

16.03.2020

Únorové zasedání zastupitelstva přineslo dlouho očekávané novinky. Historicky poprvé bylo jednání přenášeno online a záznam je možné si prohlédnout v archivu. Najdete ho na webu města v sekci Město a Samospráva - Samospráva - Zastupitelstvo. Záznam je "indexovaný", tzn. že si můžete snadno vyhledat konkrétní bod, který vás zajímá, případně i vystoupení jednotlivých řečníků. Program zastupitelstva tak mohou od letoška sledovat i občané, kteří se z různých důvodů nemohou jednání účastnit osobně. Premiéra proběhla, hlavně díky profesionálnímu přístupu poskytovatele přenosové služby (pro obce zajišťuje Kraj Vysočina) a Oddělení informatiky telčské radnice, bez větších problémů. Neméně důležitý a vstřícný krok k občanům je také zveřejňování podkladů pro jednání zastupitelstva, které najdete ve stejné sekci na webu města.

Přestože toto zasedání zastupitelstva nemělo příliš obsáhlý program, rádi bychom několik důležitých bodů z diskuze zmínili. Jiří Pykal se dotazoval, zda město neuvažuje o přehodnocení výpočtu výše pachtovného LD Borovná vzhledem ke kůrovcové kalamitě. Petra Kujínek Polodnová pak požádala o aktuální informace ve vztahu města ke společnosti Red Berry, která v minulém roce nedokončila stavbu hřiště Hradecká a od loňského října je v insolvenci. Město se přihlásilo jako jeden z věřitelů a jelikož insolvenční správce pohledávky města ve výši 8,6 mil Kč popřel, podá město žalobu na určení pravosti své pohledávky.

Nejrozsáhlejším bodem celého zasedání byla tradičně rozprava. Jiří Pykal otevřel diskuzi o aktuálním stavu návrhu upraveného systému parkování ve městě a vjezdu na náměstí, který radě města předložila dopravní komise a pracovní skupina pro řešení této problematiky. V diskuzi vystoupil náš zástupce v pracovní skupině Petr Vařbuchta a také předseda dopravní komise Václav Kadlec, který činnost zrekapituloval a žádal o potvrzení mandátu pro dopravní komisi pokračovat dále v práci na návrhu. Starosta města Roman Fabeš vysvětlil, že nyní musí komise návrh vypořádat s připomínkami vzhledem k platné legislativě a její mandát pokračovat v práci potvrdil.

Hana Hajnová požádala o harmonogram příprav lokalit pro výstavbu v ulicích Dačická a Hradecká. Na Dačické v brzké době začne síťování 1. etapy a budou pokračovat projekční práce na komunikacích, stejně jako na Hradecké, kde je již zpracován projekt vody a kanalizace, který čeká v letošním roce realizace.

K častému dotazu občanů, jak to bude s prodejem pozemků, bychom rádi uvedli, že podle našich informací nic takového ještě nezačalo a zasazujeme se o vytvoření metodiky, která stanoví férové podmínky pro všechny zájemce. Diskutovat o této metodice bude brzy komise pro památky a územní rozvoj, které předsedá Jiří Pykal. Zájemci o budoucí parcely mohou zatím kontaktovat Odbor rozvoje a územního plánování, který si je eviduje, rozhodně se však nejedná o žádný "pořadník".

Na závěr Jiří Pykal poděkoval Službám Telč za likvidaci letité černé skládky na začátku aleje Kaštanka. Až bude pěkně, určitě do Kaštanky zajděte na vycházku a přesvědčte se o tom na vlastní oči :-)