Postřehy z prosincového zastupitelstva

05.02.2020

Za nejdůležitějších body, které byly schváleny na prosincovém zastupitelstvu, považujeme zadání pro projektanty na zpracování regulačních plánů Dačická a Hradecká, rozpočet města na rok 2020 a vyhlášku zřizující městskou policii.

Potřeba městské policie vzešla ze závěrů dopravní komise rady města a také z pracovní skupiny pro řešení systému parkování ve městě a vjezdu na náměstí. V obou jsou zástupci všech stran, které v zastupitelstvu působí. Přihlíželi k potřebám města i požadavkům občanů a hledali možnosti realizace. Kromě technického zařízení je městská policie zásadním předpokladem pro zlepšení stavu, protože mj. dle legislativy mohou pouze policisté nahlížet do registru SPZ vozidel. Petr Vařbuchta v diskusi uvedl, že nyní jde o jednoho strážníka městské policie a upozornil, že je třeba řešit nekázeň na náměstí, ale i mimo centrum, což jeden policista nemůže zvládnout. Proto doufá, že se městská policie osvědčí a časem i rozšíří.

Hana Hajnová navrhla rozdělit usnesení k rozpočtu města tak, aby se hlasovalo odděleně o samotném rozpočtu, fondu projektů, pověření rady města k provádění rozpočtových opatření a vzoru veřejnoprávní smlouvy na poskytování dotací. Dále navrhla, aby se paragraf rozpočtu ostatní tělovýchovná činnost, který se každoročně zvyšuje cca o 10 % rozpočtovými opatřeními, do budoucna řešil buď zastropováním částky, nebo pravidelnou valorizací přímo v návrhu rozpočtu, aby byl celý proces transparentnější. Helena Tomíšková se dotázala na detaily k položce kamerového systému a obdržela odpověď, že kromě upgrade systému a hardware obsahuje i rozpoznávání SPZ při vjezdu na náměstí.