Postřehy z květnového zastupitelstva

20.06.2020

Po vynucené odmlce zasedlo květnové zastupitelstvo netradičně v prostorách Panského dvora. Nejčastěji skloňovaným tématem byl rozpočet, podpora podnikatelům a změny v souvislosti s aktuální situací. Na můj dotaz potvrdil starosta nabídku bezplatné inzerce pro telčské podnikatele v Telčských listech a to v rozsahu čtvrt strany dvakrát ročně. V dalším z bodů pak zastupitelé prominuli část nájemného Poliklinice Telč a lékárně Dr. Max a město na svých webových stránkách průběžně aktualizuje nabídku státních podpůrných programů.

Jiří Pykal se dotázal na aktuální stav pořádání festivalu Prázdniny v Telči, do jehož příprav se již organizátoři pustili. Stejně jako vedení města čekají na další pokyny z ministerstva ohledně počtu návštěvníků, možných míst konání a dalších podmínek. Dále zmínil nápad z diskuse na našem zastupitelském klubu, nabídnout během folkovek v rámci podpory stánek i dalším restauracím, které se běžně stánkového prodeje neúčastní a které měly během nouzového stavu zavřeno.

Zastupitelstvo dále projednávalo navýšení dotace pro sportovní organizovanou mládež, kde jsem zmínila, že jsem se jednání komise účastnila a opakované návrhy za Společně pro Telč pro zlepšení metodiky a transparentnosti hodnocení předala přímo předsedovi komise. Jiří Pykal podal upřesňující informace k rozdělení příspěvků na obnovu památek v rámci Programu regenerace a v následné rozpravě se dotazoval na pronájem kanceláří pro Odbor rozvoje a územního plánování (ORÚP) během připravované rekonstrukce radnice. Původním záměrem bylo opravit pro tyto účely dům naproti Poliklinice, ale z důvodu rozpočtových úspor se odbor rozhodl pro pronájem kanceláří v Univerzitním centru Telč. Podle informací vedoucího odboru V. Švece vybírali ze dvou nabídek a vybrali tu levnější.

Petr Vařbuchta se závěrem doptával na řešení křižovatky v ul. U Horní brány a požádal V. Švece, aby aktuální variantu poskytl dopravní komisi, která ji na svém nejbližším jednání probere a poskytne své stanovisko.

Hana Hajnová