Postřehy z červnového zastupitelstva

03.07.2020

Dotazoval jsem se na stav příprav Prázdnin v Telči a zda nejsou kvůli koronaviru změny v rozsahu stánků či provozním řádu. Starosta odpověděl, že je připravené rozmístění stánků a použití mobilních toalet, letos se do mytí vratných kelímků v myčce OHR zapojí všichni stánkaři. Další dotaz směřoval na rozpočet města po výpadku části daňových příjmů obcí a jak to vypadá s přislíbenou kompenzací od státu. Starosta sdělil, že kompenzace zatím nepřišla, ale pokud přijde, bude platit odhad, který zazněl na květnovém zastupitelstvu.

Obsáhlejší diskuse proběhla k žádosti nájemců Panského dvora o poskytnutí slevy na nájemném (30% za duben až červen), která je podmínkou pro čerpání podpory od státu z programu COVID. Shodli jsme se na tom, že je fér slevu poskytnout, neboť na minulém zastupitelstvu byla také odsouhlasena úleva pro jiné subjekty. Do usnesení však bylo připsáno, že sleva je možná pouze pod podmínkou, že bude uhrazeno nájemné za první pololetí roku 2020.

V rozpravě Hana Hajnová vystoupila s informací, že obce mají zaplatit 70 Kč na obyvatele za účast v krajském programu Veřejná doprava Vysočiny (VDV). Starosta potvrdil, že se o tom na začátku VDV jednalo a že tento příspěvek měl nahradit finance, které nyní dávají obce na spoje nasmlouvané s dopravci. Smlouvy letos Kraj uzavřel s Českými drahami, ale autobusy nesoutěžil a platné jízdní řády autobusů nejsou totožné s těmi, o kterých se dříve jednalo. K tomu proběhne jednání s ICOM a Krajem Vysočina. V závěru jsem se dotázal, jak si vede strážník městské policie. Bylo sděleno, že od ukončení nouzového stavu kontroluje vjezd a parkovací karty na náměstí, řeší parkování na Kyptově náměstí a dohlíží také na hřiště Hradecká.

Jiří Pykal