Parkování a vjezd na náměstí

06.04.2020

Pravidla. Od malička nás rodiče učí, co dělat máme a nemáme, a jak se chovat v určitých situacích k ostatním. Je ale vždy jen na nás, jak se k pravidlům postavíme. Někteří už v dětství pochopili, že pravidla nám mají usnadňovat společný život s ostatními. Pokud regulují život tak, že jsou nám ku prospěchu, lidé je dodržují. Pokud však mají pocit, že daná pravidla nefungují nebo jsou těžko vymahatelná, je třeba zajistit, aby fungovala a případně je vhodně upřesnit nebo zlepšit.

I proto po volbách vznikla Pracovní skupina pro řešení systému parkování ve městě a vjezdu na náměstí, později sloučena s dopravní komisí, která měla řešit jejich nedodržování hlavně, ale nejen na náměstí. Tato skupina se tomu v uplynulém roce náležitě věnovala. Jejím cílem bylo upravit systém parkovacích karet a vjezd na náměstí tak, aby byl snadněji kontrolovatelný. Zároveň bylo jedním z jejích výstupů doporučení zřídit Městskou policii, která by měla onu kontrolu zajistit. Výběrové řízení na městského strážníka je v běhu a úpravě parkovacího systému se nadále věnuje komise rady města pro dopravu.

Již v listopadu loňského roku byl představen návrh úpravy dopravního systému radě města a po únorovém zastupitelstvu, na kterém vystoupil předseda dopravní komise Václav Kadlec, pak rada zadání komise k této problematice upravila do tří bodů:

  • posouzení stávajícího systému a konkrétní výhrady a připomínky k jednotlivým bodům nařízení - v čem je nevyhovující, v čem není dodržováno, a proč je potřeba upravit nebo změnit;

  • na základě posouzení dle bodu 1) případně navrhnout úpravu systému parkovacích karet v souladu s platnou legislativou na období od 1. 6. do 30. 9. 2021;

  • zachování sezónního režimu vjezdu na náměstí.

Posouzení a znovu sepsání výhrad a připomínek se komise věnovala na svém posledním únorovém setkání. Stihla i srovnání s platnou legislativou a v tuto chvíli čeká ještě na posouzení návrhu ze strany právního a dopravního odboru města. Ve chvíli, kdy se vychytají veškeré právní nedostatky, by mělo proběhnout setkání s občany, kde by jim měl být celý systém představen a společně prodiskutován. Cílem je připravit návrh tak, aby mohl nový systém začít platit od ledna příštího roku. Věříme, že nová pravidla budou dobře sloužit nám všem.

Jaromír Nosek, Helena Tomíšková a Petr Vařbuchta