Odpady v Telči 2016 v otázkách a odpovědích

01.12.2015

K novému odpadovému systému, který se v Telči spustí 1. ledna 2016, proběhly v září čtyři besedy s občany. V následujícím článku přinášíme odpovědi na nejčastější dotazy, doplněné o aktuální informace.

Proč se zavádí nový systém nakládání s odpady?
Průběžně dochází ke zvyšování nákladů na svoz a likvidaci každé tuny komunálních odpadů. Přesto, že obce vybírají od svých občanů poplatky za odpad, musí na odpady doplácet. A to nás kvůli nové legislativě razantní zvyšování nákladů teprve čeká - v souvislosti s omezováním a nakonec úplným zákazem skládkování od roku 2024. Rozhodli jsme se proto nečekat a vytvořit systém, který by udržel náklady na uzdě a který již dobře funguje v řadě jiných měst. Klíčem k úspěchu je snížit produkci směsného, netřídě- ného odpadu (za který se draze platí), vyjmout z něj bioodpad, zvýšit podíl vytříděných složek (papír, plast, sklo, kov - které se naopak prodávají) a přitom zajistit maximální možný komfort pro občany.
Co nás od nového roku v Telči čeká?
Hlavní novinka - pro zájemce máme již v těchto dnech připraveno k bezplatnému zapůjčení 700 žlutých a 700 modrých nádob o objemu 240l na plasty a papír. To proto, abyste mohli tyto suroviny pohodlně třídit a neukládali je do směsného odpadu. Zvýšení podílu vytříděných složek je jednou z mála šancí jak uspořit, ale zároveň i pozitivně šetřit naše životní prostředí. Nebude tedy nutné nosit vytříděný papír a plast do často vzdálených sběrných hnízd, ale můžete třídit a odkládat odpad doma. Tyto nádoby budou od každé nemovitosti vyváženy jednou měsíčně. Další změna - směsný, netříděný komunální odpad, bude nově vyvážen ve čtrnáctidenní frekvenci. Dle místního průzkumu i podle zkušeností z dalších měst téměř nikdo nenaplní svou popelnici, příp. kontejner za týden. Dále jsme pořídili i nové zahradní kompostéry o objemu 900l pro zájemce, na které se v minulosti nedostaly.
Jak se k žlutým a modrým nádobám na plasty a papír dostanu?
Občané města si mohou tyto nádoby vyzvednout zdarma od 7. prosince. Před vyzvednutím je nutné vyplnit kontaktní údaje pro vytvoření smlouvy o výpůjčce, a to prostřednictvím webového formuláře umístěného na internetových stránkách www.ohrr.cz. Zde se zájemci o nádoby dozvědí i další informace, vč. možného data vyzvednutí. Kdo nemá možnost přístupu na internet, může využít kontaktní telefonní linky 608 547 704. Stejný postup zvolí i zástupci společenství vlastníků bytových jednotek, pokud mají o tyto kontejnery zájem. Doporučujeme žádost neodkládat, neboť žádosti budou vy řizovány v pořadí, v jakém budou přicházet. Pokud by se stalo, že nádoby dojdou, bude nutné čekat, až se podaří získat dotaci na pořízení dalších. Nádoby budou poskytnuty bezplatně, podmínkou však bude vystavit je k výsypu před dům minimálně třikrát za rok. Žádat je možné oba druhy nádob najednou, ale i jednotlivě. Obdobně lze zažádat i o nové, dotované kompostéry, které budou za výhodnou cenu k dispozici cca od února 2016.
Jak bude svoz od domů nově organizován?
Město Telč bude rozděleno na čtyři zó ny. V každé zóně bude svoz probíhat v jeden konkrétní den v týdnu v následujícím rytmu: 1. týden směsný, netříděný odpad (popelnice); 2. týden tříděný odpad (žluté a modré nádoby na plasty a papír), 3. týden směsný, netříděný odpad (popelnice), 4. týden nic. Hospodaření s odpady bude zajiš ťovat nově vzniklý dobrovolný svazek obcí "Oběhové hospodářství Renesance" prostřednictvím své společnosti OHR services, s.r.o .Co se v odpadech naopak nemění?
Kvůli zachování maximálního komfortu zůstává v nezměněné podobě vše, na co jste dosud zvyklí: stávající sběrná hnízda s barevnými 1100l kontejnery, sběrné dvory i mobilní svozy objemných, kovových a biologických odpadů.Jak vysoký bude příští rok poplatek?
Pro rok 2016 zůstává poplatek ve stejné výši 600Kč. Příští rok bude tzv. "rokem nula", kdy si budeme na nový systém všichni postupně zvykat a budeme sbírat a vyhodnocovat data za každý dům. Všechny nádoby i popelnice budou proto opatřeny čárovými kódy. Během roku budeme sledovat, jak se občané zapojují, a vyhodnocovat, jak je systém efektivní. V případě, že by se nepodařilo výrazně snížit produkci směsného, netříděného odpadu, bude pak nutné v dalších letech přizpůsobit poplatek za odpad skutečným celkovým nákladům a uvažovat i o motivaci finanční, kdy ten, kdo netřídí a produkuje velké množství směsného odpadu, bude znevýhodněn.Kde získám další informace?

K distribuci do schránek jsou připraveny propagační a informační letáky na téma tříděného sběru a bioodpadu a také brožura "Třídění odpadu se vyplatí". Konkrétní informace a svozové dny najdete opět ve Sběrovém kalendáři pro rok 2016, který najdete na webu města, v Informačním centru a tištěný také v příštím čísle Telčských listů. Dalším zdrojem informací jsou webové stránky www.ohrr.cz, příp. kontaktní telefonní linka 608 547 704.


Za pracovní skupinu pro odpady vypracoval zastupitel Jiří Pykal
.............................
Začátkem prosince obdrží každá telčská domácnost do poštovní schránky prostřednictvím České pošty letáky s názvem Třídění odpadů se vyplatí. Bude v nich podrobně popsáno třídění všech druhů odpadů. V polovině prosince pak stejným způsobem bude distribuována vícestránková brožura o problematice odpadů do které bude vložen Sběrový kalendář pro rok 2016. Na počátku nového roku pak i leták věnovaný bioodpadu.