Na co pamatovat na Dačické

14.08.2019

Zastupitelstvo jednalo již poněkolikáté, naposledy v červnu, o lokalitě na Dačické ulici, kde by se mělo v dohledné době připravit několik desítek stavebních parcel. Město postupně vykupovalo pozemky od soukromých vlastníků buď celé, nebo jejich části pod budoucími komunikacemi. Nakonec zbyl jeden poslední, kde nebylo s jeho majiteli dosaženo dohody o prodeji. I my jsme se pokusili do procesu vyjednávání zapojit, mediovat jednání mezi oběma stranami, ale bohužel shody na společném postupu se zatím nepodařilo dosáhnout. Nicméně věříme, že to není konečný stav a že třeba dobře zvládnutá a transparentně komunikovaná první fáze síťování budoucích parcel může být dobrou motivací k dalšímu jednání.

Aktuálně bude vše probíhat tak, že se celá lokalita Dačická rozdělí na dvě etapy. I. etapa bude zahrnovat pozemky směrem od Dačic k městu (cca 30 budoucích parcel) a inženýrské sítě by se zde měly začít budovat ještě v letošním roce. II. etapa obsáhne cca 16 pozemků na straně blíže ke stávající zástavbě na ulici Polní a její konkrétní realizace bude ještě řešena.

Na zastupitelstvu jsme navrhli, aby se s předstihem začala projednávat metodika prodeje městských pozemků případným zájemcům, která by stanovila přehledná a transparentní pravidla. Zavčas by se mělo stanovit, jak se prodej zveřejní, kolik parcel si bude moci koupit jedna osoba, jak se bude postupovat v případě více zájemců o jednu parcelu, jaké budou časové podmínky pro výstavbu apod. První diskusi k těmto zásadám jsme již zahájili na jednání komise rady města pro regeneraci a územní rozvoj, která by se návrhem metodiky měla dále zabývat a poté s výstupy seznámit radu města a zastupitele. Stejně tak bude v komisi vhodné projednat návrh zadání regulačního plánu v této lokalitě. Na jeho potřebnosti se již shodla většina vlastníků pozemků v lokalitě Dačická a komise jeho vytvoření odsouhlasila již na svém březnovém jednání.

Hana Hajnová a Jiří Pykal