Mezi zastupitelstvy

07.07.2021

Červnové zastupitelstvo se uskuteční až 28.6., po uzávěrce TL, ale i v období mezi jednáními zastupitelstva se stále něco děje. 7. června proběhlo v sále ZUŠ první kolo veřejného otevírání obálek s nabídkami na koupi stavebních pozemků v obytné zóně Dačická a jejich přidělování zájemcům losem. Na losování dohlížela paní notářka a

komise složená ze zástupců města a všech uskupení v zastupitelstvu. Z nabízených 16 pozemků byla přidělena polovina. Prodeje konkrétních parcel musí ještě schválit zastupitelstvo a volné parcely budou nabízeny ke koupi v dalších kolech.

V polovině června si zastupitelé prohlédli dům v ulici 9. května č.p. 15, který je ve vlastnictví města a o kterém jsme již psali, naposledy v březnových TL. Prohlídky se účastnil také autor studie využití domu, projektanti a další odborníci. Názory se zatím různí, někdo dává přednost novostavbě, někdo rekonstrukci a někdo si názor ještě utváří. Na zastupitelském semináři na toto téma proběhně jistě rozsáhlá diskuse. Náš postoj se nemění, určitě chceme tento zajímavý a hodnotný dům, kterému bude již brzy 200 let, je dokumentem své doby (rozvoje Lannerovy fabriky na sukno v 19. století) a předurčoval rozvoj celé lokality, zachovat.

Jiří Pykal