Letošní 28. říjen nabízí tříměsíční příležitost vymanit se z dluhové pasti

28.10.2021

Červencová novela exekučního řádu nabízí lidem v exekuci možnost zbavit se natrvalo svých dluhů u veřejnoprávních institucí. Novela pod názvem "milostivé léto" stanovila tříměsíční období, během kterého budou moci dlužníci splatit jistinu svého dluhu s poplatkem exekutorovi (ve výši 908 korun) a ostatní části dluhu mu budou odpuštěny.

Jedinou podmínkou je, že se musí jednat o dluh, který je vymáhán soudním exekutorem (neplatí to tedy na daňové a správní exekuce). Může se jednat o dluhy u státu, krajů či obcí. Typicky jde o dluhy na obecním nájmu, za jízdu načerno, nezaplacené koncesionářské poplatky, zdravotní pojištění apod. Tato zpočátku "banální" pochybení za několik stokorun umí v českém systému exekucí vyrůst až k astronomickým částkám. Podle zkušeností například pracovníků Člověka v tísni není výjimkou, že jistina samotného dluhu v mnoha případech představuje jen nějakých 10% z částky, která je exekučně vymáhána. Zbytek tvoří poplatky, úroky, úroky z prodlení a náklady spojené s jejím uplatněním. Nyní mají lidé v dluhové pasti šanci se z ní dostat.

A jak mohou na tento typ oddlužení dosáhnout? Stačí v období od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 kontaktovat exekutora s žádostí o vyčíslení nezaplacené jistiny (jistina je výše původního dluhu bez sankcí a úroků za pozdní splácení). Ideální forma je doporučený dopis nebo datová schránka. Až budete vědět, kolik jistina činí, tak ji stačí do 28. ledna zaplatit; nezapomeňte k ní připočíst poplatek exekutorovi (908 Kč). Poté bude exekuce zastavena a ukončena. O využití tohoto práva musíte exekutora ještě informovat - ideálně opět doporučeným dopisem nebo datovou schránkou mu poslat informaci, že chcete využít milostivého léta dle části 2, čl. IV, odst. 25, zákona č. 286/2021 Sb.

Pokud byste si nevěděli rady, můžete se obrátit například na Člověka v tísni, který provozuje tzv. dluhovou linku na čísle 770 600 800. Nebo můžete využít služeb občanské poradny v Telči, kde vám s žádostí mohou pomoci.

Hana Hajnová