Společně pro Telč - Piráti a Zelení zasedne poprvé ve vedení města Telče. Jiří Pykal byl zvolen místostarostou

25.10.2022

V podkrovním sále Panského dvora se v pondělí 24. října od 16 hodin uskutečnilo ustavující zastupitelstvo města Telče pro volební období 2022 - 2026. Slib složilo všech dvacet jedna zastupitelů, z nichž nejvíce - šest jich má ODS, po třech zastupitelích pak Společně pro Telč - Piráti a Zelení, KDU-ČSL a Spoluobčané s podporou STAN a po dvou mandátech mají ještě SNK-ED, Čas Změny a KSČM. V této sestavě se v uplynulých týdnech vyjednávalo o nové podobě vedení města. Stejně jako po minulých volbách jsme ctili zásadu, že povolební vyjednávání vede vítěz voleb (nyní ODS).

Výsledek vyjednávání stvrdili zastupitelé svým hlasování, kdy na post starosty zvolili Vladimíra Brtníka, na post místostarostů Jiřího Pykala a Pavla Komína (oba neuvolněni) a radní Jana Marka, Romana Fabeše ml., Romana Fabeše st. a Bohumila Norka.

Na počátku vyjednávání stál návrh v podobě starosty pro vítěznou ODS, místostarosty pro naše uskupení (ve volbách jsme obdrželi 15,6 % hlasů, což byl druhý nejlepší výsledek) a dále zastoupení všech ostatních stran (vyjma KSČM) v radě města. V průběhu vyjednávání se ale situace kolem postu místostarosty zkomplikovala a na stůl se dostal kompromisní návrh dvou neuvolněných místostarostů. "Od začátku deklarujeme, že nám jde hlavně o plnění programu a práci pro město, nikoli osobní ambice, protože nás nečeká lehká doba. I proto jsme se s kolegy dohodli, že nebudeme trvat na postu uvolněného místostarosty, ale pokud varianta dvou neuvolněných místostarostů otevře cestu k zamýšlené široké koalici, budeme ji akceptovat a svého původního požadavku se vzdáme ve prospěch společné dohody," uvedl k povolebnímu jednání lídr uskupení Společně pro Telč - Piráti a Zelení Jiří Pykal.

Díky tomuto přístupu se nakonec podařilo dohodu realizovat. Telč tak čeká premiéra v podobě fungování dvou místostarostů, kteří nebudou pro výkon své funkce uvolněni, aby nedocházelo k nadměrnému zatížení městského rozpočtu. "S panem starostou už jsme předběžně diskutovali rozdělení kompetencí tak, abychom začali fungovat co nejdříve. Já bych se rád věnoval energetice, územnímu plánování a životnímu prostředí a zeleni, nicméně konkrétní podobu budeme ještě upřesňovat," doplnil Pykal.

"Jsem ráda, že se díky našemu konstruktivnímu povolebnímu jednání podařilo najít širokou shodu a budeme v Telči společně na jedné lodi. Přeji novému vedení města hlavně hodně sil, aby překonali všechny krize současné i budoucí s nadhledem a maximálním možným konsensem. A našemu místostarostovi Jirkovi Pykalovi blahopřeji a těším se na spolupráci i z krajské úrovně," dodala Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina za Piráty, která je rovněž opět zvolenou zastupitelkou města Telče.