Jak se nám žije v Telči?

14.09.2019

Na tuto otázku by zřejmě každý z nás odpověděl trošku jinak. Jeden by rád pracoval v Telči a přestal dojíždět, druhý nemůže najít bydlení, třetímu nic nechybí a je spokojený. Společně pro Telč hledalo odpovědi na tyto otázky před rokem v dotazníkovém šetření. Vyšla nám tenkrát některá více či méně překvapivá zjištění. Nevím, jak to máte vy, ale mě statistická data vždy fascinovala - jak to mají ženy, jak muži, cítí to jinak mladší či starší. Moc mě proto potěšilo, když společnost Obce v datech vydala velké porovnání kvality života ve všech 206 obcích s rozšířenou působností. Nevycházeli z dotazníků, ale porovnávali například počet spolků, lékařů, škol v obci, zdraví jejích obyvatel, dojezd do nemocnice či životní prostředí. 29 ukazatelů bylo v Indexu kvality života rozděleno do tří kategorií - Zdraví a životní prostředí, Materiální zabezpečení a vzdělání a Vztahy a služby. A jak se nám tedy podle tohoto Indexu v Telči žije? Telč se umístila na 127. místě v ČR, a pohoršila si tak oproti loňsku o 6 příček. Pokud bychom porovnávali pouze města na Vysočině, umístila se na 11. místě z 15 a v žebříčku malých měst do 10 000 obyvatel se umístila na 59. místě z 82 obcí.

Nejhůře dopadla Telč v oblasti Vztahů a služeb. Hodnocení v této oblasti nám snižovaly hlavně problémy, které město dlouhodobě trápí - úbytek obyvatel a stěhování mladších obyvatel z města, nebo třeba také absence kina, po kterém si stýskali i respondenti v našem loňském šetření. Výsledky se shodovaly i v nabídce pracovních míst, která byla Obcemi v datech vyhodnocena jako velmi malá ve srovnání s ostatními.

V čem se ale výsledky našeho dotazníku a srovnání kvality života v obcích zásadně rozchází je zdravotní péče. V našem průzkumu hodnotili respondenti dostupnost a úroveň zdravotní péče spíše neutrálně či záporně, zatímco Obcím v datech vyšel Index praktických lékařů jako nadprůměrný ve srovnání s ostatními obcemi. Je pravda, že do našeho hodnocení se mohly promítnout i zkušenosti s odbornými lékaři či zubaři, zabývá se nejen kvantitou, tzn. počet lékařů na obyvatele, ale i kvalitou daných služeb atd.

V čem jsme byli oproti ostatním obcím velmi nadprůměrní je Index kvalitních středních škol - kvalitní škola se pozná podle úspěšnosti studentů u maturitních zkoušek. Zde Telč skutečně zabodovala a připadá jí 23. místo v ČR a 2. na Vysočině. Velmi dobře jsme na tom i v Indexu exekucí nebo třeba Indexu, který se vztahuje k počtu obyvatel v hmotné nouzi. Na čem bychom ale mohli zapracovat je například Index hazardu, kde jsme obsadili 162. místo v ČR a 11. místo na Vysočině.

Ráda bych zde prošla všechny výsledky, ale náš prostor je bohužel omezený, a tak zájemce odkážu na výsledky na webu. Myslím si totiž, že minimálně pro představitele obce může být tento Index velmi nápomocný, a to přesto, že vzhledem k typu zpracování může docházet ke zkreslení v některých oblastech. Tomu se ale nevyhne žádný průzkum. Vždy je potřeba ho brát s určitou rezervou. Pokud máte zájem o vyhodnocení naší ankety spokojenosti občanů města Telč, prezentaci najdete zde, pokud o výsledky Indexu kvality života, mrkněte na www.obcevdatech.cz.

Helena Tomíšková