Jak jsme v Telči uklízeli svět

15.04.2018

V sobotu 7.dubna se sešlo dvacet dobrovolníků na bývalém autobusovém nádraží v Telči, aby společně udělali dobrý skutek pro přírodu. Členové Sdružení Společně pro Telč - Piráti a Zelení se do celorepublikového projektu "Ukliďme svět, ukliďme Česko 2018" zapojili již podruhé a přizvali i své příznivce a veřejnost, aby jim pomohli uklidit černé skládky a nepořádek ve svém okolí.

Stejně jako v loňském roce jsme vyrazili podél silnice směrem na Zvolenovice. Za viaduktem jsme se rozdělili na skupinky, kdy část dobrovolníků šla podél silnice směrem k Židovskému hřbitovu, část k rozhledně a další pročesávala lesík nad Židovským hřbitovem a podél železniční tratě. Když jsme se všichni zase sešli u železniční zastávky Telč-Staré město, zjistili jsme, že stejně jako loni jsme nasbírali odpadků plný vozík za auto. "Chtěla bych poděkovat OHR Services, že jsme k nim opět mohli odpad odvézt a dále pak za obětavou práci Pavla Dvořáka, Jirky Pykala a Miloše Záškody, kteří všechen odpad poctivě dotřídili. Nakonec toho bylo na 5 pytlů plastů, 1 pytel skla, 1 pytel papíru, 1,5 pytle kovů a 5 pytlů směsného nevytřiditelného odpadu," doplnila hlavní organizátorka Hana Hajnová.

Přírodě jsme zase trochu ulehčili, v této části Telče je opět hezky, ale otázka, kdo má potřebu zde odpad pohazovat a loni uklizenou a nahlášenou černou skládku stále obnovovat, zůstává ...

Hana Hajnová