Co to je střídavka a proč se jí nebát?

02.09.2020

Střídavá péče neboli střídavka je pojem, se kterým se setkáváme v rámci rodinného práva a úpravy poměrů k dětem stále častěji. Jde o střídavou péči rodičů o společné, zpravidla nezletilé dítě. Každým rokem se zvyšuje počet dětí, které jsou do takové péče soudem svěřeny.

Proč se o střídavou péči zajímat? Dokud manželství nebo partnerství funguje, rodiče žijí ve společné domácnosti a o děti se starají společně, není třeba poměry k dětem nijak upravovat. Jenže někdy vztah mezi rodiči nevyjde, no a poté je nutné si promluvit o tom, jak v péči o děti dále jako rodiče fungovat.

Střídavá péče principiálně probíhá tak, že dítě žije střídavě v domácnosti matky a střídavě v domácnosti otce. Obvyklý interval střídání jeden týden lze prodloužit i zkrátit. Střídavá péče velmi dobře funguje zejména v případech, když rodiče bydlí nedaleko od sebe a dítě tak dochází do stejného školského zařízení, má stejný okruh kamarádů, střídáním domácností nejsou narušeny jeho sociální a rodinné vazby a zůstávají zachovány stejné volnočasové aktivity.

Častým mýtem je, že při střídavé péči se neplatí výživné. Není to pravda. Rodiče jsou povinni si vzájemně platit výživné na výživu nezletilého dítěte a procentuálně podle jejich příjmů. Má-li jeden z rodičů vyšší příjem než druhý, platí vyšší výživné, i když dítě žije v jeho domácnosti stejný počet dní v roce jako u druhého rodiče. Vzhledem k tomu, že jde o výživné pro dítě, nelze se ho vzdát, či ho bez dalšího započíst proti výživnému, které je povinen platit druhý z rodičů.

Proč soudy stále častěji střídavou péči nařizují a pro koho vhodná není? S vývojem společnosti, rostoucím zájmem zejména mužů-otců podílet se v široké míře na péči o dítě a zvyšujícím se důrazem na zájmy dítěte a jeho práva na péči obou rodičů, dochází k tomu, že střídavá péče se stává stále častější formou úpravy poměrů k nezletilým dětem po rozvodu nebo rozchodu rodičů. Střídavá péče nebude nařízena soudem či schválena v rámci dohody rodičů, pokud bude v rozporu se zájmy dítěte. Nejčastějším důvodem rozporu je věk a zdravotní stav dítěte, které by ve střídavé péči neprospívalo. Pokud je dítě kojené, nelze ho odloučit od matky, rovněž velmi malé děti (cca do 3 let věku, kdy nastupují do mateřské školy) se zpravidla do střídavé péče nesvěřují. U starších dětí může být problematické, pokud mají vzhledem ke zdravotnímu stavu (např. autistické děti) problémy s přizpůsobením se novým situacím a vyžadují tak jednu domácnost a stálou pečující osobu. Rovněž nebude střídavá péče doporučena v případech, kdy jeden z rodičů pracuje ve směnném provozu, dítě je nižšího školního nebo předškolního věku a rodič nemá zajištěnou péči o dítě v době, kdy je v práci.

Bude soud zajímat názor dítěte na střídavou péči? Ano, bude, samozřejmě s ohledem na věk nezletilého. Čím starší a psychicky vyspělejší dítě, tím více soud na jeho názor a přání bere ohled. Jak probíhá výpověď dítěte před soudem a jaké má dítě postavení v řízení před soudem? Tak o tom zase jindy...

Střídavky se není třeba bát, stačí myslet na to, že dítě bylo zvyklé se většinou denně vídat s oběma rodiči, má rádo oba rodiče a chce být s nimi. Ostatní je již na nás dospělých.

Text vychází ze znění z.č. 89/2012 Sb. a z.č. 292/2013 Sb., Petra Kujínek Polodnová, advokátka