Bezplatná právní pomoc v centru sdílených služeb

01.10.2018

Bezplatná právní pomoc

Relativní finanční nedostupnost profesionální právní pomoci pro některé skupiny lidí (např. pro samoživitele, seniory, osoby v těžké životní situaci) vidíme jako jeden z nejpalčivějších problémů současné doby. Rádi bychom využili pozitivních zkušeností našich sousedů z Dačic a spolu se dvěma telčskými advokáty nabídli podobnou službu i zde. Ideálně jako součást Centra sdílených služeb. Bezplatné právní porady bychom rádi zajistili v co nejkratším termínu. Nad rámec právních porad je možné využít od 1.7.2018, za splnění podmínek v zákoně o advokacii, i ustanovení advokáta Českou advokátní komorou pro poskytnutí právní služby v plném rozsahu (tj. nejen konzultace a porady, ale např. i zastupování v řízení, sepsání smluv apod.). Na bezplatnou právní službu má nárok ten, kdo o ni komoru požádá, doloží výši příjmů za posledních 6 měsíců a doklady o svých majetkových poměrech. Zároveň doloží, že se neúspěšně pokusil zajistit si právní služby alespoň u dvou advokátů. Vzor žádosti o poskytnutí bezplatné právní služby včetně způsobu prokazování majetkových a příjmových poměrů upraví vyhláškou Ministerstvo spravedlnosti.

Petra Kujínek Polodnová, advokátka a kandidátka č. 4 za Společně pro Telč, kujinek.polodnova@gmail.com

Centrum sdílených služeb

Zřídíme centrum sdílených služeb, kde nabídneme pomoc podnikatelům i občanům. Konzultant centra bude například pomáhat podnikatelům a spolkům s hledáním vhodných příležitostí pro financování jejich projektů a poradí jim se zpracováním žádostí o dotace. Bude pomáhat občanům s informačními technologiemi, například seniorům s digitální agendou veřejné správy. Na základě poptávky bude konzultant v centru organizovat vzdělávací kurzy. Bude také spravovat a pronajímat sdílenou kancelář a zasedací místnost pro různá jednání. Nezávislí profesionálové, spolky, začínající podnikatelé a další zde najdou vhodné zázemí pro svou činnost i pracovní schůzky. Součástí služeb bude i poskytování bezplatné právní pomoci, kterou bude zajišťovat v určený den a čas zkušený právník.

Hana Hajnová a Jiří Pykal, telc@zeleniapirati.cz