Akademie sociálního podnikání v Kraji Vysočina startuje již 16. února

20.01.2023

Sociální podnikání jsou podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. Hraje důležitou roli v místním rozvoji a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním. Znáte ve svém okolí takový podnik? Nebo ho sami provozujete? Pokud ano, tak zbystřete, protože Kraj Vysočina spouští od února sérii šesti vzdělávacích modulů pro sociální podniky z Vysočiny a to zcela zdarma.

Podnikatelé mohou na vzdělávací akademii přihlásit své klíčové zaměstnance, kteří budou vyškolení např. na to, jak zpracovat analýzu trhu, prostředí a konkurence, jak nastavovat procesy, finanční plánování, cenotvorbu, nástroje marketingu a řízení lidských zdrojů. Účastníci si mohou zpracovat studii rozvoje vlastní organizace, k níž získají zpětnou vazbu jak od odborníků, tak od ostatních účastníků. Prostor bude i pro získání přehledu o dotačních programech pro oblast sociálního podnikání.

Akademie se uskuteční v Jihlavě, v prostorách krajského úřadu a já věřím, že sociálním podnikům pomůže zvýšit jejich konkurenceschopnost a udržitelnost na trhu. Pokud se chcete zúčastnit, kontaktujte, prosím, Petra Holého, tel. 564 602 538, email: holy.p@kr-vysocina.cz nejpozději do 3. února.

Hana Hajnová, zastupitelka